Кандидати

Виктор Стойчев

преференция 103

Виктор Стойчев притежава управленски опит в сферата на държавната администрация, придобит на различни ръководни длъжности в Националния осигурителен институт, Националната агенция за приходите и Български пощи. В правителството на “Продължаваме Промяната” заемаше длъжността Областен управител на Ловешка област.
Завършил е икономика в Стопанска академия „Д.А.Ценов“ в гр. Свищов, където е придобил и две допълнителни следдипломни квалификации – “Право” и “Управление на държавната администрация”. Стипендиант на фондация „Ценов“ за отличен успех.
Свободно ползва английски и руски език.
Член на МЕНСА от 2004 г.
Семеен, с едно дете.