Кандидати

Виолета Иеремиева

преференция 103

Виолета Георгиева Иеремиева е трета в листата. По образование е магистър-филолог от ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“. Седемнадесет години е работила в частния сектор. Областен управител на област Плевен от 13.07.2023 г., зам.-областен в управител в периода януари – август 2022 г. „От три десетилетия борбата за правата на хората с увреждания, най-маргинализираната група в обществото ни, е моята кауза и мисията ми в живота. Ще продължа да отдавам цялата си енергия за решаването на множеството сериозни проблеми, касаещи нормалното съществуване не само на хората с увреждания, а и на всички хора в неравностойно положение.