Кандидати

Владимир Етов

преференция 108

Владимир Етов работи в Марица Изток повече от 25 години. Еколог е по професия и познава комплекса и неговите проблеми. Твърдо убеден е, че Стара Загора не може без Марица Изток, както и обратното. Една от неговите цели е преустройване на българската енергетика, за да е независима от чужди енергоизточници.