Кандидати

Владимир Ганчев

преференция 107

Владимир Ганчев е роден в гр. Ловеч. Завършва Медицински университет София със специалност „Фармация“ и е практикуващ магистър-фармацевт. Владее руски и ползва английски език.