Кандидати

Владимир Милушев

преференция 111

Владимир Милушев е от Благоевград. Семеен с две деца. Магистър е по „Стопанисване на горите“. Има 17-годишен опит в сферата на опазването на околната среда. Работил е както в държавната администрация, така и в неправителствения природозащитен сектор в България и Европа. Владимир притежава опит като ръководител и координатор на проекти в областта на проучване и опазване на биоразнообразието, подпомагане на местните общности за устойчиво развитие, международно и регионално сътрудничество в опазване на природата. Одитор по устойчиво стопанисване на горите по системата FSC. Сертифициран инструктор по стратегическо планиране и оценка на ефективността в природозащитата.