Кандидати

Владимир Славенски

Пловдив град преференция 107

Пловдив област преференция 119

Владимир Славенски е политолог и магистър по бизнес администрация. Докторант и преподавател в ПУ “Паисий Хилендарски” по политически науки. Зам.-председател на Общински съвет – Пловдив. От април 2022г, е председател на ДСБ – Пловдив. Владимир Славенски е project manager на множество проекти в областта на младежките дейности, формалното и неформално образование. Политическите идеи и каузи за които се бори са свързани с децентрализацията в България, върховенството на закона, свободната пазарна икономика и достойно място на България в региона на Балканите и евроатлантическите структури.