Кандидати

Владимир Табутов

преференция 103

Владимир Табутов е предприемач в сферата на възобновяемите енергийни източници и зелените технологии. Завършва Управление в Международния Университет в Германия и специализира в Харвардско Бизнес Училище. Владее английски и немски език. Практикува любителски триатлон.