Кандидати

Владислав Иванов

преференция 109

Владислав Иванов е предприемач и керамик. Бори се за устойчиво развитие на региона, отчитащо местната специфика. Основният му приоритет е стимулирането на предприемачеството, малкия и среден бизнес.