Кандидати

Владислава Лакова

преференция 103

Владислава Лакова е областен председател на ДСБ-Враца. Завършила е икономика и Българско училище за политика „Димитър Паница“ към Нов български университет. Има специализация „Здравен мениджмънт“. Три мандата е заместник-председател на Общински съвет – Враца от Демократична България.
Директор на агенция Враца към Застрахователно дружество, преди това – директор на Дирекция в Областна администрация – Враца. Семейна, със син и дъщеря.
Владислава вярва, че българите в родината и отвъд нейните граници могат да обединят усилията, волята и таланта си за изграждане на единна, сигурна и сплотена нация, за по-добро бъдеще. Убедена е, че хората от област Враца са двигател на тези възможности за промяна и са непреодолим фактор за всеки политик.