Кандидати

Вяра Тодева

23 МИР София преференция 103

24 МИР София преференция 108

Вяра Тодева е завършила ‘’Бизнес и финанси’’ в College of North West London и притежава магистърска степен по право и икономика. Експерт с богат опит, натрупан в държавната администрация, като от 2006 г. до 2021 г. е заемала различни длъжности, вкл. директор на дирекция в Държавната агенция „Електронно управление“, в Министерство на здравеопазването, в Агенция по вписванията и др.
За периода 13 юли 2021 г. – 29.08.2022 г. заема последователно длъжностите заместник изпълнителен директор на Агенция по вписванията, заместник областен управител и вр.и.д. областен управител на област София.
При правителството на акад. Николай Денков е назначена за областен управител на област София и стартира процедурите по преместване на монумент „Паметник на съветската армия“ от Княжеската градина на София.
Предвид отпадането на мораториума за придобиване по давност на имоти частна държавна и общинска собственост, един от приоритетите й ще бъде промяна в начина на управление на държавната собственост.