Кандидати

Вяра Тодева

преференция 110

Вяра Тодева е завършила ‘’Бизнес и финанси’’ в College of North West London и притежава магистърска степен по право и икономика. Експерт с богат опит, натрупан в държавната администрация, като от 2006 г. до 2021 г. е заемала различни длъжности, вкл. директор на дирекция в Държавната агенция „Електронно управление“, в Министерство на здравеопазването, в Агенция по вписванията и др.
За периода 13 юли 2021 г. – 29.08.2022 г. заема последователно длъжностите заместник изпълнителен директор на Агенция по вписванията, заместник областен управител и вр.и.д. областен управител на област София. Прекратява редица незаконосъобразни опити за придобиване на имоти държавна собственост от частни лица в област София. Прави структурни реформи, които да позволят ефективно управление на имотите, предоставени в управление на областния управител.
Като майка на две деца и активен спортист, личната й кауза е училищните дворове на всички държавни и общински училища в неучебните дни и часове да бъдат достъпни за отдих и спорт на живеещите в съответния квартал. Да бъдат осигурени безплатни условия за спорт на нашите деца.