Кандидати

Яна Тодоранова

преференция 113

Яна Тодоранова е софтуерен архитект в частния сектор и общински съветник в Столичния общински съвет (СОС) от групата на “Демократична България”. Като член на постоянните комисии към СОС, посветени на здравеопазване и социална политика и на децата, младежта и спорта, Яна работи активно за прозрачност и решения, основани на ясни критерии в тези области. Тя защитава също така каузи на местни общности за запазване на качествена среда за живот и достъп до здравеопазване и социални услуги.
За Яна Тодоранова е изключително важен принципът, възприет от “Демократична България” за редовни срещи и непрекъснат, а не само предизборен диалог с гражданите.