Кандидати

Яница Господинова

Яница Господинова е родом от Стара Загора. Завършва висшето си образование в Икономически университет – Варна и след това се преквалифицира като учител в Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”. Учител по душа, тя се бори ежедневно за равен достъп до образование за всяко дете и вярва, че взаимната подкрепа е ключов фактор за по-добро бъдеще на страната ни.