Кандидати

Юлияна Попова

Кандидати за общински съветници:

101. Юлияна Величкова Попова
102. Игна Асенова Дамянова
103. Екатерина-Мария Ангелова Костадинова
104. Стефан Владимиров Станчев
105. Горан Василев Горанов
106. Делчо Станков Илиев