Кандидати

Захари Борачев

преференция 107

Захари Борачев е роден на 01.10.1972г. в Шумен. Завършил ЕСПУ “Георги С. Раковски“ в гр. Каолиново и ТМТ “Христо Ботев“ в гр. Шумен. Придобил квалификация “Двигатели с вътрешно горене”. Умее да управлява ССМ и авиационна техника. Управител е на собствен бизнес с дейност земеделие, животновъдство и селскостопанска авиация. Обработва над 20 000 декара земя. Има опит в сферата на човешките ресурси, маркетинга и рекламата. Точно определя приоритетите на работата и се придържа към взетите решения, усвоява и поддържа актуални знания, свързани с естеството на работа.
Обича туризма , запален ловец и е любител-пилот.