Кандидати

Жени Шиър

преференция 126

Жени Шиер е социолог. Работи като проектен мениджър в социална фондация. Политическата ѝ работа е с фокус върху политиките за децата, младежките политики, младежката безработица и ранното професионално ориентиране.