Кандидати

Златко Куртев

преференция 103

Златко Куртев е роден на 11.04.1964 г. в Силистра.
Завършва право в СУ “Св. Климент Охридски“. През годините взема активно участие в различни семинари. В периода 1997-2000г. Заема длъжността съдия в Районен съд
Силистра. От 2000 г. и досега е адвокат в САК.
Като част от Общински Съвет Силистра Златко Куртев защитава интересите на съгражданите си.
През 2017 г Златко Куртев участва в учредяването на партията „Да, България!“, мотивиран от дейността на Христо Иванов за налагането на върховенството на правото в
България. Той вярва, че това е пътят към безкористна политическа дейност в интерес на България.
Част от обществените каузи, които е защитавал:
Критикувал е открито модела на управление на ГЕРБ в Силистра.
Участвал е в протести против Валери Симеонов, организирал е
повечето от протестите против ГЕРБ в Силистра през лятото на 2020 г.
против назначаването на Иван Гешев. Инициирал е и защитавал редица
местни каузи.
По време на работата си към “Да, България!” Златко Куртев инициира съставянето на МО на “Демократична България” в Силистра.
Съумява да събере и обедини хора, включително и безпартийни, и да ги увлече в конкретни каузи – национални и местни. Смята, че в резултат на тези усилия
Силистра се появи на картата на демократичната общност в България.
Вярва, че коалицията “Продължаваме Промяната-Демократична България” е двигателят на демократичните промени в България. Тя е съставена от хора, които наистина се борят за това България да стане една нормална, eвропейска страна в противовес с досегашните модели на управление. Тези хора Златко припознава като съмишленици. Смята, че може
да допринесе за развитието на тези процеси с постигане на съгласие между членовете на партията и коалиционните партньори.