Новини

Десетки граждански движения се подписаха в Книгата на каузите на обединението „Продължаваме Промяната – Демократична България“

Всички те се обединяват, защото знаят, че само заедно можем да превърнем България в нормална европейска държава

„Първо бяхме 6 партии. Сега сме 8, а рамо до рамо до нас застават десетки граждански движения, с които ни обединява мечтата за България, в която всички имаме нормален европейски живот. Съединението прави силата и за да се случи в парламента, първо трябва да го направим извън него – и да излезем да гласуваме на 2 април“, така Кирил Петков коментира широкото обединение от партии, граждански движения и хора с каузи, което се разраства с всеки ден и с всеки посетен град в страната.

Символ на това съединение е Книгата на каузите, в която всяка организация се подписва и става част от каузата да се бори за по-добра България, в която хората са щастливи и уверени в утрешния ден.

Представяме ви част от гражданските движения, които вече категорично заявиха, че заедно ще превърнем България в модерна европейска държава:

Инициатива „Правосъдие за всеки” е независима гражданска общност, с мисията за установяване на справедливост в българското общество чрез независим съд и ефективно правораздаване като задължително условие за социален и икономически просперитет.

Център за съзидателно правосъдие, гр. Разград е доброволен и независим ресурсен център в подкрепа на гражданския сектор в България, като продължава традициите на организация, създадена през 1996 г. Центърът за съзидателно правосъдие в Разград е популярен с партньорства за превенция на домашното насилие, гражданско наблюдение на политики и подкрепа за уязвими групи.

Екипът на София е организация от десетки експерти по различни градски политики, системно управление, процеси, данни, планиране и медиация. Ядрото на екипа са сред създателите на общинската дългосрочна стратегия „Визия за София“, в чието създаване бяха включени над 10 000 личности и организации, огромно количество данни и извлечено от тях познание, предлагане на решения и включване на заинтересовани страни.

Сдружение „Бъдеще за Триград“ e гражданско сдружение с мисията да увеличи туристическия интерес към с. Триград и община Девин.
„Ние и цялото население на с. Триград водим битка от дълги години. Тя е националните богатства на България, които са включени в националните туристически обекти, да бъдат управлявани и стопанисвани целесъобразно и в полза на обществото.“

Сдружение „Врачанските къщи“ – „Новото сдружение е плод на желанието на голяма част от нас, врачани, да защитим от гибел, да съдействаме за съхраняването и обновяването на немногото, но все още останали, стилни стари къщи във Враца. Това е каузата, която ни обединява. Ядрото на сдружението ни е от архитекти-реставратори, хора на изкуството, историци, краеведи с голям архив и граждани, обединени от мисълта да запазим архитектурната красота на Враца и я предадем в подобаващ вид на следващите поколения.“

Гражданска организация за развитие на Северозападна България: „Мисията ни е подпомагането на икономическото, културното и научното развитие на Северозападния регион.“

Сдружение „Българско кемпер общество“: „Мисията ни е да защитаваме, развиваме и подпомагаме къмпинг-туризма, къмпинг-културата и отношението към природата и опазването на околната среда в България. Популяризираме ценностите си в полза на здравето, социалните умения, опазването на природата.“

Софийски дискусионен форум е инициатива, създадена през 2015 г., с основатели и съмишленици – независими личности, чиито интереси и цели са осветяването на истината за миналото на посттоталитарните общества и споделянето на идеи за бъдещето им. Проблемите, развитието и необходимите реформи след края на тоталитарната власт са основна тема на събитията, провокирани от инициативата.

Сдружение „Култура без граници“ – мисията им е културното развитие на отделните социални и етнически общности с цел по-пълното им интегриране в общата социална, икономическа и културна среда. Чрез изготвяне на образователни програми и различни форми на провеждането им в мултикултурна среда целят реализация на представителите на етническите малцинства и популяризиране на тяхното културно наследство. Приоритет за дейността на организацията обаче са дейностите по направление здраве и здравеопазване и по-конкретно работата по темата „Деца в здравословен риск“. На дневен ред е диабетът при децата и проблемите, свързани с пълноценната им социализация. Заедно с това работят за подобряване на контрола над диабета с най-съвременните постижения на медицината и технологиите.

Сдружение Асоциация „Интегро“ е създадено като обществена организация с цел подкрепа на ромските общности за подобряване на обществено икономическото им положение, социално включване и преодоляване на дискриминацията на общността. Дейността на сдружението е насочена към изграждане на структури на активното гражданско общество в ромски общности, обединяване на усилията на тези структури за адекватно представяне на ромската общност на всички нива на вземане на решения и поемане на отговорности и създаване на условия за диалог и сътрудничество с местните власти и националните институции.

Група „Да не допуснем Синеморец да се превърне в Слънчев бряг“ е създадена да противодейства на неправомерната промяна на статути на земи в природен парк „Странджа“ с цел обслужване на частни интереси. Създадена е във Фейсбук през 2018 г., а членовете ѝ разбират, че това ще е продължителна борба за запазване на крайбрежието и територията на парка. В групата членуват над 6500 човека – както местни хора, така и хора, които обичат Синеморец и искат да помогнат за опазването му.

Камара на геодезистите в България – „Ние, геодезисти, с различни образователни степени, различно обществено-икономическо положение и различно политическо мислене, осъзнавайки мисията си да защитаваме собствеността, инвестиционния процес, екологията и жизнената среда, водени единствено от желание да защитим върховенството на закона, принципите на разума и правдата и икономическия просперитет, създаваме съсловна организация на геодезистите, обединени за постигане на начертаните цели в устава на Камарата на геодезистите в България.“

Сдружение „На Ти с Природата“ е създадено през лятото на 2001 г. година в София от група ентусиасти, които вярват, че отношението към животните и природата в България може да се промени към по-добро. В сдружението се включват юристи, учители, еколози, ветеринарни лекари и др.
Обединяват се хора с всякакви професии, които обичат животните и искат България да стане като европейските държави: да има Закон за защита на животните. Едно от първите неща, които юристите в сдружението започват да правят, е да подават сигнали срещу злоупотреби и нарушения в общинските изолатори. Това е дейност, която продължава и до наши дни.

Сдружение „ТърновоRUNs” ТърновоRUNS е най-голямата великотърновска организация идея за здраве и групови безплатни тренировки от тип джогинг/вървене/бягане в парка, походи из региона, фитнес на открито, упражнения на лостове и др. Мисията му е да измъкне Велико Търново и България от тинята на болестите и перманентното лошо представяне в множество европейски медицински и лайфстайл статистики. Да създава една активна, добронамерена, социална и здравословна среда в града и региона.

Асоциация на българската авиационна индустрия – целта ѝ е да привлече млади хора към авиацията, които да си помагат, а не само да се конкурират. Да помогне на държавните органи, отговорни за развитието на авиацията в България и да дава идеи за това.

Горичка и анонимните климатици е инициатива за разговори, дебати и обучения, свързани с промените в климата и устойчиво бъдеще. За първи път Горичка се появи на 15 септември 2006 г. „Само с повече въпроси ще стигнем до повече отговори.“

Българска асоциация на помощник-фармацевтите – Асоциацията създаде и води Национален електронен регистър на упражняващите регулираната професия на помощник–фармацевт; представлява и защитава гражданските и професионални права и интереси на нейните членове; приема правила за добра фармацевтична практика и стандарти и упражнява контрол по спазването им; организира обучения за повишаване на квалификацията на работещите помощник-фармацевти; гарантира спазването на Етичен кодекс и недопускане на нерегламентирани практики с сферата на фармацията.

Фондация „Хаир“ – Подпомага и съдейства за развитието на населението от различните етнически групи в България; съдейства за решаване проблемите и безконфликтното съжителство и сътрудничество между етническите и религиозни общности на основата на взаимното зачитане, уважение, съхраняване самобитността, съобразяване с човешките права и свободи, защита и разпространение на ценностите и завоеванията на цивилизования свят, поддържани и доразвивани от международните организации и институции.

Фондация „Смокиня“ – каузата ѝ са младите, които утре ще поемат отговорността за развитието на всички сектори в нашата страна. Заедно с това да се възстановят пустеещите в малките населени места лагери, детски градини и училища.

Байк и Рън за Чепън: „Развитието на отговорен и устойчив туризъм е кауза, която носим в сърцата си.“

Спаси Варна – Целта на Спаси Варна, още от 2018г., винаги е била да не подминаваме нередностите в любимия ни град и да се борим той да бъде проспериращ, чист и подреден, а не узурпиран от една шепа хора, които го водят към посредственост. Варна има потенциал и заслужава много повече!

Фондация „Стария бряст“ – Фондацията работи за превръщането на град Сливен, сливенския край и България, в популярна и атрактивна туристическа дестинация; подпомага изследвания в областта на културата, историята и екологията на града; подпомага запазване и укрепване на връзките помежду всички родолюбиви българи, свързани със Сливен от целият свят; подпомага опазването, поддържането и популяризирането на културното и историческо наследство.

Фондация Animal Hope Казанлък – помага на животни с увреждания (кучета и котки), пострадали от наранявания и загубили един или два крака, останали слепи или други увреждания. Активно помага и на общинския приют в Казанлък. Защото в България има закон, но никой не го спазва. Затова по улиците има много животни и почти всеки ден има инцидент с тях. Приютите в цялата страна са пренаселени и фондацията се налага да решава този проблем всеки ден.

Сдружение „Месамбрия Понтика“ – „Да създадем марката Несебър, като първо съхраним автентичния облик на стария град, и да я поставим на световната карта.“

Сдружение „Месемврия 2020“ – „Работим за популяризиране на културно-историческото наследство на град Несебър в България и чужбина; популяризиране на стратегиите за устойчиво развитие на ЮНЕСКО и на организацията на градовете-световно наследство на ЮНЕСКО; имаме участие в обсъждане на законодателни инициативи свързани с културно-историческото наследство; реализираме културно-просветна дейност в областта на опазване на културно-историческото наследство на град Несебър; работим за привличане на туристи, чрез представяне и реклама на културно историческото наследство на Несебър.“

Асоциация Деметра, Бургас – подпомага формулирането и изпълнението на публични политики в социалната сфера, здравеопазване, образование, култура, екология и спорт на базата на установени приоритети и нужди; работи за приобщаване към обществото на младежи, възрастни и семейства в неравностойно положение; подпомага процеса на интеграция на малцинствени общности в българското общество.

Сдружение „Диабетни грижи“ – защитава правата на диабетиците за по-качествен живот; подпомага интегрирането им в обществото; предоставя достъпни и качествени услуги чрез кабинет „Диабетно стъпало“ и Диабетен център.

Фондация „Център за хуманни политики“ – насърчава, съдейства и подпомага развитието на ефективни политики в областта на наркотиците, общественото здраве, социалните дейности и образованието.

Българска асоциация за термално наследство – подпомага развитието на българските термални ресурси, възстановяването на тънещите в разруха термални центрове (бани и санаториуми) и осигуряване на широк обществен достъп до тях. БАТН разглежда термалното наследство в България като част от културното наследство и като съвкупност от две неделими части – ресурс от минерална вода и създадения за него сграден фонд. БАТН си взаимодейства активно с всички държавни институции, които носят отговорност за състоянието на българското термално наследство.

Българска асоциация на пострадали при катастрофи – работи за решаване на проблемите с пътната безопасност в България. „През годините сме осъществили десетки кампании за намаляване жертвите по пътищата.“ Осъществява взаимодействие с органите на КАТ, местното самоуправление и държавната администрация с оглед повишаване на безопасността на движение и намаляване и предотвратяване на пътнотранспортните произшествия.

Женско сдружение „Екатерина Каравелова“ – защитава правата на жените и децата, жертва на домашно насилие и трафик, да предоставя социални услуги на лица, които са затруднени или не могат да задоволят свои основни жизнени потребности.

Сдружение „По-добро общество“, гр. Силистра – утвърждава положителни нагласи към образованието и националните и международни образователни институции; разпространява и развива на концепции за правилното и хармонично физическо, духовно и културно развитие и възпитание на младите хора.

„Бъдеще за Силистра“ – работи за това Силистра да бъде модерен град с развит социален, културен и икономически живот.

„Силистра диша“ – неформална организация, която има за цел да накара институциите в града да чуват гражданите.

Фондация „Easy Art” – развива и утвърждава културата, науката, образованието, духовните ценности и физическата култура в страната и света. Подпомага социалната интеграция и личностната реализация на младите хора. Разкрива заложбите и провокира детските таланти в областта на изкуството. Подобрява и превръща музеите, галериите и театрите в леснодостъпно и привлекателно място.

КвАРТал Фестивал – фестивал за култура и начин на живот. Представя огромния потенциал и богатото културно наследство на периметъра между бул. Дондуков, бул. В. Левски, бул. Сливница и бул. Мария Луиза,. Регионът е бил един от най-колоритните и проспериращи след Освобождението до средата на XX в., а пределите му са населявали различни общности, които са оставили незаличим почерк върху облика на София.

Арт фондация ДОМА – основната мисия на фондацията е да осъществява стойностни събития, привличайки повече публика към културата, изкуството, градската архитектура и развитие; да провокира културен обмен и взаимодействие между местни и чуждестранни автори. Един от основните проекти на фондацията е ежегодният фестивал ДОМА Арт Фест – двустранен международен културен обмен с гостуваща избрана държава.

Бандата на 1500-те – „Ние сме доброволци към общинския приют в Богров. Ние сме група от хора на различна възраст, с различни интереси и различни разбирания, но въпреки това една кауза ни обединява – любовта към животните.“

Развитие на с. Свежен – „Работим за развитието на с. Свежен. Каузата ни е спасяването на фурната, старото училище и къщите паметници на културата в селото.“

КАЖИ (Кампании и Активизъм за Животните в Индустрията) – „Нашата мисия са животните, присъстващи във всички сфери на човешката дейност. Най-много, най-незабелязани и най-незащитени са животните в индустрията. Ето защо нашите каузи са свързани с промяна на законодателството за хуманно отношение към животните в индустрията.“

Спаси Странджа е организация, основана от 7 младежи, завърнали се от чужбина, за които Странджа и Синеморец са любими места. Мисията ни е опазването на природен парк ,,Странджа“ и други защитени територии с природни дадености по Българското Черноморско крайбрежие. Идеята се зароди от небезизвестия случай с незаконосъбразното застрояване на с. Синеморец, община Царево, което е в разрез с българското и европейското екологично законодателство и ще накърни природата на парка. Проблемите на с. Синеморец са проблеми на целия природен парк ,,Странджа“, които поставяме твърдо на масата за диалог със заинтересованите институции.

Инициатива „Зелени закони“ – от 2014 г. насам „Зелени закони“ следи развитието и прилагането на българското екологично законодателство в областите на енергетиката, климата, устройството на територията, развитието на селските райони, биоразнообразието и горите.

Общество.бг – независими създатели на електронни инструменти за бърза и удобна връзка държава–гражданин.

#So Sofia разказва за най-интересното и характерното в града. Разказваме историите, които правят София отличителна.

ГРАДОСКОП – сътрудничество между различни експерти с фокус върху градската среда. “Вярваме, че развитието на градовете ни зависи не само от експертите, но и от всеки гражданин. Затова работим за популяризирането и налагането на съвременни, включващи и устойчиви процеси в градското планиране и управление.”

Фондация „Движение на българските майки“ – “Ние сме български майки, доказващи каква огромна сила е майчината любов и грижа. Срещнахме се в Интернет пространството, в Клуба на бъдещите и настоящи майки. Срещата ни откри неподозирани възможности пред самите нас – да съберем силите и енергията си, за да помогнем на децата, живеещи в домовете за възпитание и отглеждане на деца, лишени от родителски грижи. Работим за правото на всяко дете да бъде обичано и да расте в отговорна и в адекватно отговаряща на основните му потребности семейна среда. Твърдо вярваме, че всеки малък човек, дарен с любов, израства голям човек, даряващ любов.”

Фондация „Едно дърво“ е съвместна инициатива на ландшафтни архитекти и софтуерни инженери, която има за цел създаването на интерактивна карта на градските дървета. Работата на ЕдноДърво цели да повиши общото познание за дървесната растителност и да допринесе за по-качествено планиране, проектиране и стопанисване на зелената система в градовете, като създаде условия за включване на гражданите в тези процес.

Кауза Богата Копривщица – “Ние сме неформална група съмишленици, обединени в името на обща кауза: да подобрим качеството на живот в Копривщица, като я направим отново богата – духовно, културно и материално. Ангажираме се открито и честно да проследим напредъка и качеството на действията за решаване проблемите на гражданите и града, да работим активно, като предлагаме експертни предложения, помагаме на всеки, който се вълнува от съдбата на града и работи в негов интерес, и правим резултатите от дейността ни достъпни и прозрачни. Ще работим с всички на равноправна основа за постигане на качествени резултати за гражданите и града!”

Фондация „Саворе“ е юридическо лице с нестопанска с цел за извършване на дейност в обществена полза. Фондацията е учредена през 2000 г. и има двайсетгодишна история. Мисията на фондацията е да подпомага интегрирането на ромските общности в обществото.

Фондация „Астика“ – „Работим за развитието на сътрудничеството между териториалните общности и власти в областите, за осигуряването на равни възможности за гражданите, опазване на околната среда, и развитие на гражданското общество. Подпомагаме социалната интеграция, реинтеграция и адаптация на граждани и лица в неравностойно положение. Насърчаваме социалното предприемачеството и гражданската инициатива. Насърчаваме младежкия активизъм и популяризирането и укрепването на доброволчеството в България.“

Инициатива БГ, Бургас – „Целта ни е да подпомагаме демократизацията и модернизацията в България, за насърчаване на процеса на вземане на решение за директно и демократично участието, добро управление и устойчиво местно и регионално развитие.“

Инициатива „Заедно да спасим децата и Русе от дрогата“

Инициативен комитет „Да възстановим балнеолечението в солени минерални бани Провадия“ – инициатива на граждани от Провадия и страната, които са се лекували тук. Соленият извор в Провадия е единствен по рода си в България – негов познат аналог е изворът в Карлови Вари, Чехия.

Фондация за детско развитие „Калейдоскоп“ – Фондация за детско развитие “Калейдоскоп” работи в полза на децата и общността чрез популяризиране на практики за качествено образование и включване от най-ранна възраст. Фондацията подкрепя развитието и укрепването на реформаторски образователни общности в страната.

Фондация „Солидарност в действие“ – „Промотираме, окуражаваме и подкрепяме устойчивото развитие на личности и общности чрез солидарност и колективни действия за социална промяна. Не чакаме друг да „оправи нещата“. Инициираме и активно участваме в създаването на решения. Предприемаме действия, дори и когато не сме лично засегнати, защото разбираме, че нашето благосъстояние е директно свързано с благосъстоянието на другите.“

Сдружение за споделено учене ЕЛА – Сдружението работи повече от 20 години с деца и младежи, на които помага да намерят своя път в живота и/или да преодолеят труден етап, през който преминават. Също така работим с училища, родители и учители, които осъзнато подкрепят децата в изграждането на социалните и емоционалните им умения.
През годините наложихме приобщаващата среда като ценност и споделена отговорност в българското училище.

Сдружение „Княжевецъ“ – „Организираме добрвоволчески инициативи, свързани с любимия ни квартал Княжево с цел облагородяването му, но и най-вече за запазване на неговата история. Нашата най-голяма кауза си остава запазването на Княжевската минерална баня.“

Гражданска инициатива „За Благоевград“ се бори за прозрачно, демократично и разумно управление на публичните ресурси в града и общината, защото Благоевград заслужава прозрачно управление.

NaChe е академия за мода, основана в най-старата къща в Благоевград – Мощанската къща. NaChe е начин на мислене в прогрес, за развитие, за добро и напред. Работим за създаването на модна индустрия в България, която да подкрепи текстилния отрасъл.

„Подай уше“ разказва историите на местата, които посещаваме, а за местните в Благоевград служи да ни припомни богатството на историите на нашата земя. От нас зависи как разказваме тези истории, така че да вдъхновяват.

„Благоевград диша“ – гражданска инициатива, която работи за това хората в Благоевград и общината да дишат чист въздух.

Girls under quarantine – българска женска общност, която работи за осигуряване и представяне на менторски и лидерски програми, подпомагащи развитието на момичета и жени.

Неформална група Работилница за каузи, гр. Благоевград

Неформална група „Майки, обединени за по-добра и зелена градска среда“, гр. Благоевград.

Националното сдружение на малкия и среден бизнес – „Работим за по-добра икономическа среда за развитието на малките и средните предприятия /МСП/ и за повишаване на тяхната конкурентоспособност.“

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *