Културата е онази връзка в обществото ни, която съхранява нашите традиции и история и е в основата на нашите надежди и мечти. За краткото си управление, направихме няколко важни стъпки за развитието на сектор „Култура“.
Издигнахме науката, образованието и културата на полагащото им се място като национални ценности на конституционно ниво.
Осигурихме допълнително 68 млн. лв. за култура, вкл. 23 милиона лева за културните институти и читалищата.
Увеличихме финансирането на културните институти и на читалищата с общо 23,1 млн. лв.
ЮНЕСКО отново избра България за Център за опазване на живото културно наследство. Центърът се управлява изцяло от български екип.
Започнахме демонтажа на Паметника на съветската армия в София.

Ще работим за:

 • Съхраняване и развитие на българската култура като национален приоритет;
 • Устойчиво и значително увеличаване на бюджета за култура за изпълнение на програми и дейности, привличащи зрители и посетители в културните институти;
 • Продължаване повишаването на стандарта за финансиране на културните институти, в това число музеи, галерии, театри, библиотеки и читалища, и обвързване на финансирането с реализираните дейности и програми и резултатите от тях;
 • По-ефективно управление в държавните институции, свързани с културата, и в държавните културни институти.
 • Реализиране на образователни и културни политики за деца, с оглед развитие на творчески потенциал и потребност от култура;
 • Създаване на фонд за подкрепа и съфинансиране (50:50) на дейността на детски школи и самодейни състави в областта на изкуствата;
 • Създаване на национална програма за обновяване и модернизиране на сградния фонд на културните институти и връщане на ролята им като центрове за култура и изкуство за всички българи;
 • Възвръщане на ролята на читалищата като уникални средища за културни и образователни мероприятия, обновяване на сградния фонд и модернизация на оборудването им;
 • Осигуряване на широк достъп до култура за всички с особено внимание към децата, младежите и уязвимите социални групи;
 • Осигуряване при определени правила на свободен достъп на студенти и ученици до музеи, театри, кино, опера и балет;
 • Опазване на културното наследство и превръщането му в неразривна част от благоприятната жизнена среда.