Правителствата на “Продължаваме промяната” и “Демократична България” ускориха въвеждането на електронно управление и модернизация на администрацията. Въведохме електронни извинителни бележки за учениците, електронните рецепти за пациентите, електронно известяване за глоби за пътни нарушения. Чувствително намалихме административната тежест за хората и бизнеса с 20 нови електронни административни услуги, които стартираха през януари. Централният регистър за особените залози (ЦРОЗ) премина към Агенцията по вписвания (АВ), като дигитализацията на ЦРОЗ направи от регистъра безплатна, 24/7 достъпна публична база данни, с много автоматизирани услуги като електронно подаване на заявления за вписване и издаване на справки и удостоверения. Време е да пречупим тенденцията от неуспешни реализации в административната реформа и да работим за постигане на приемственост и устойчивост в реален отворен диалог с гражданските организации.

Ще работим за:

 • Държавата да обслужва гражданите, а не обратното. Гражданите да не са куриери на държавата;
 • Значително по-бързи и по-лесни услуги за всеки, на едно гише и с приоритет върху най-важните задачи. Поне 70% намаляване на административната тежест;
 • Всички услуги да се предоставят максимално удобно, по електронен път. Премахване на изискването на печати и документи на хартиен носител;
 • Опростяване на лицензионния, разрешителен и регистрационен режими за бизнеса и по-широко въвеждане на уведомителен режим;
 • Дигитализация на всички оставащи хартиени регистри чрез централизирана система;
 • Осигуряване на сигурна и удобна електронна идентификация за всички граждани, включително чрез мобилни устройства;
 • По-удобни за потребителите интернет страници и електронни услуги на администрацията;
 • Гражданските организации и активните граждани да бъдат естествен и желан партньор на публичните институции на национално и местно ниво;
 • Прозрачност, проследимост и контрол в действията на държавата и администрацията. Единна входна точка за сигнали от гражданите;
 • Оптимизации в структурата, функциите и планирането на работата на администрациите;
 • Реално електронно управление, което да гарантира удобство за гражданите, сигурност на данните и оптимизация на процесите.
 • Стартиране на проект за пилотно дистанционно гласуване.