През последните три години, независимо от многото смени на служебни и редовни правителства, режимът на “постната пица с бухалки” бе заменен с модерна европейска бюджетна и финансова политика. С бюджетите на “Продължаваме Промяната – Демократична България” средната заплата стигна 2123 лева – с 53% повече, отколкото през 2020 г. България е втора в ЕС по най-нисък държавен дълг към края на 2023 г., за което получи признание от европейски лидери – нидерландският премиер Рюте заяви “Завиждам на вашия външен дълг”. Отчетохме рекордно увеличение от 30% на чуждестранните инвестиции за последните 14 г. – над 7 милиарда лв. за 2023 г.
Работим, за да създадем условия за справедлив и свободен пазар, при равни и честни условия, в защита на бизнеса и потребителите, без натиск от държавата. Само така можем да продължим по пътя на високия растеж на българската икономика, с развит пазар на труда и по-високи, европейски доходи на българите.

Ще работим за:

 • Нормални европейски доходи в България;
 • Продължаване на европейския икономически модел, при който икономиката и доходите на всички растат, а неравенството намалява. Край на постната пица с институции-бухалки и рекета върху бизнеса;
 • Равномерно инвестиране в общините в Северна и в Южна България за преодоляване на регионалните неравенства и на изоставането от Европа; прозрачен процес за финансиране на общинските проекти във всяка община;
 • Подкрепа за малкия и средния бизнес;
 • Подпомагане на модернизацията на българския бизнес с финансиране в допустимата държавна помощ за машини и оборудване и развитието на български иновации и технологии;
 • Стимулиране на взаимодействието между бизнеса и научните организации;
 • Намаляване недостига на работна сила чрез развитие и популяризиране на професионалното образование и обучение, програми за квалификация, привличане на специалисти и други;
 • Подобряване на бизнес средата и създаване на данъчна предвидимост;
 • Извършване на истински и независим контрол срещу забранени практики, картелни споразумения и злоупотреби;
 • Честна конкуренция и работещи механизми за контрол;
 • Насърчаване на инвестициите с фокус върху приоритетните отрасли, нуждите на регионите, разкриването на работни места и експортно-ориентираните производства и услуги за по-висок растеж и доходи;
 • Решение за приемане на България в сухопътен Шенген и еврозоната и улесняване на търговията и туризма в рамките на ЕС още т.г.;
 • Ефективно и опростено административно обслужване;
 • Развитие на съвременен и конкурентен туризъм;
 • Подобрена достъпност на България чрез инвестиции в транспортни коридори и въздушна свързаност.