В коалиция “Продължаваме Промяната – Демократична България” вярваме, че всички български деца и младежи заслужават качествено образование. Затова като първи стъпки стартирахме проекта за електронни ресурси „Дигитална раница“; заделихме над 400 млн. лв. за ремонт и строителство на детски градини, училища и спортни площадки; започнахме мащабна програма за безплатни извънкласни дейности за спорт и изкуства във всяко училище, направихме детските градини безплатни и осигурихме безплатни учебници за учениците.

Българските университети и научни институти трябва да се развиват и подкрепят, за да се съревновават с най-добрите в света. Затова стартирахме изследователските университети, подкрепихме центровете за върхови научни постижения и за компетентност, въведохме стимули за публикуване на статии в престижни научни издания. Повишихме заплатите във висшите училища, увеличихме студентските и докторантските стипендии, въведохме проектните докторантури, които позволяват по-високо възнаграждение и работа по задачи от интерес и в полза на бизнеса. Започнахме да развиваме понятието за качествено образование и правилата за неговото гарантиране от страна на държавата. Осигурихме възможности за по-добра интеграция на българските висши училища в Европейското пространство за висше образование чрез законодателни промени.

Ще работим за:

 • Достъп до безплатно качествено образование за всяко дете; Образователна система с по-малко стрес, изграждаща личностни, ключови и професионални компетентности, ориентирани към бъдещето;
 • Нова програма за стимулиране на качеството в училищното образование – допълнително финансиране за училищата с най-добри резултати и за тези, които осигуряват най-голям напредък на учениците в отделните етапи;
 • Училище с индивидуален подход, развиващ потенциала на всяко дете, с фокус върху развитието на критично мислене и личните способности, без зазубряне;
 • Повишаване на привлекателността и престижа на учителската професия и осигуряване на повече автономност и уважение към приноса на учителите; редовно актуализиране на учителските заплати на ниво от 125% спрямо средната заплата в страната; Осигуряване на безплатен достъп на учителите до всички държавни музеи и галерии;
 • По-добра подготовка и ефективна подкрепа за учителите и директорите;
 • Намаляване на административната тежест, модернизиране на методите на преподаване и повишаване на автономията на преподавателите; Осигуряване на допълнителни средства за съвременна материално-техническа база (дигитализация и AI);
 • Построяване на нови училища, детски градини и ясли, където не достигат и компенсации за родителите, чиито деца не са приети;
 • Достъп до образование на български език за всяко дете в чужбина;
 • Национална система от висши училища, която подготвя мислещи граждани и специалисти на световно ниво, в съответствие с нуждите на бизнеса, администрацията и обществото;
 • По-добър достъп до висше образование и популяризиране на професионалното образование – със стимули за привличане на ученици и студенти в специалности, обучаващи дефицитни кадри;
 • Допълнително финансиране на университетите, които влязат в топ 500 и в топ 1000 на висшите училища в световните класации;
 • Развитие на българската наука и подкрепа за българските учени чрез по-високи възнаграждения, подобряване на материалната база и участие в международни проекти и сътрудничества;
 • Подкрепа на програми, чрез които българските учени да решават реални проблеми на бизнеса за повишаване на конкурентостта на българската.