Новини

Книгата на каузите на ПП-ДБ събра посланията за по-добър живот на още граждански движения

Има кой, има как. Това е надписът върху корицата на Книгата на каузите на обединение „Продължаваме Промяната – Демократична България“, който с всеки изминал ден придобива по-голям смисъл. В книгата вече са подписите на десетки граждански движения с кауза да се борят за по-добър живот в България. Заедно с ПП-ДБ те заявяват: Стига толкова избори, бъдещето зависи от всички нас.

Представяме ви още една част от тези организации:

1.Инициатива „Зелени закони“ – от 2014 г. насам „Зелени закони“ следи развитието и прилагането на българското екологично законодателство в областите на енергетиката, климата, устройството на територията, развитието на селските райони, биоразнообразието и горите.

2.Общество.бг – независими създатели на електронни инструменти за бърза и удобна връзка държава–гражданин.

3.#So Sofia разказва за най-интересното и характерното в града. Разказваме историите, които правят София отличителна.

4.ГРАДОСКОП – сътрудничество между различни експерти с фокус върху градската среда. “Вярваме, че развитието на градовете ни зависи не само от експертите, но и от всеки гражданин. Затова работим за популяризирането и налагането на съвременни, включващи и устойчиви процеси в градското планиране и управление.”

5.Фондация „Движение на българските майки“ – “Ние сме български майки, доказващи каква огромна сила е майчината любов и грижа. Срещнахме се в Интернет пространството, в Клуба на бъдещите и настоящи майки. Срещата ни откри неподозирани възможности пред самите нас – да съберем силите и енергията си, за да помогнем на децата, живеещи в домовете за възпитание и отглеждане на деца, лишени от родителски грижи. Работим за правото на всяко дете да бъде обичано и да расте в отговорна и в адекватно отговаряща на основните му потребности семейна среда. Твърдо вярваме, че всеки малък човек, дарен с любов, израства голям човек, даряващ любов.”

6.Фондация „Едно дърво“ е съвместна инициатива на ландшафтни архитекти и софтуерни инженери, която има за цел създаването на интерактивна карта на градските дървета. Работата на ЕдноДърво цели да повиши общото познание за дървесната растителност и да допринесе за по-качествено планиране, проектиране и стопанисване на зелената система в градовете, като създаде условия за включване на гражданите в тези процес.

7.Кауза Богата Копривщица – “Ние сме неформална група съмишленици, обединени в името на обща кауза: да подобрим качеството на живот в Копривщица, като я направим отново богата – духовно, културно и материално. Ангажираме се открито и честно да проследим напредъка и качеството на действията за решаване проблемите на гражданите и града, да работим активно, като предлагаме експертни предложения, помагаме на всеки, който се вълнува от съдбата на града и работи в негов интерес, и правим резултатите от дейността ни достъпни и прозрачни. Ще работим с всички на равноправна основа за постигане на качествени резултати за гражданите и града!”

8.Фондация „Саворе“ е юридическо лице с нестопанска с цел за извършване на дейност в обществена полза. Фондацията е учредена през 2000 г. и има двайсетгодишна история. Мисията на фондацията е да подпомага интегрирането на ромските общности в обществото.

9.Фондация „Астика“ – „Работим за развитието на сътрудничеството между териториалните общности и власти в областите, за осигуряването на равни възможности за гражданите, опазване на околната среда, и развитие на гражданското общество. Подпомагаме социалната интеграция, реинтеграция и адаптация на граждани и лица в неравностойно положение. Насърчаваме социалното предприемачеството и гражданската инициатива. Насърчаваме младежкия активизъм и популяризирането и укрепването на доброволчеството в България.“

10.Инициатива БГ, Бургас – „Целта ни е да подпомагаме демократизацията и модернизацията в България, за насърчаване на процеса на вземане на решение за директно и демократично участието, добро управление и устойчиво местно и регионално развитие.“

11.Инициатива „Заедно да спасим децата и Русе от дрогата“

12.Инициативен комитет „Да възстановим балнеолечението в солени минерални бани Провадия“ – инициатива на граждани от Провадия и страната, които са се лекували тук. Соленият извор в Провадия е единствен по рода си в България – негов познат аналог е изворът в Карлови Вари, Чехия.

13.Фондация за детско развитие „Калейдоскоп“ – Фондация за детско развитие “Калейдоскоп” работи в полза на децата и общността чрез популяризиране на практики за качествено образование и включване от най-ранна възраст. Фондацията подкрепя развитието и укрепването на реформаторски образователни общности в страната.

14.Фондация „Солидарност в действие“ – „Промотираме, окуражаваме и подкрепяме устойчивото развитие на личности и общности чрез солидарност и колективни действия за социална промяна. Не чакаме друг да „оправи нещата“. Инициираме и активно участваме в създаването на решения. Предприемаме действия, дори и когато не сме лично засегнати, защото разбираме, че нашето благосъстояние е директно свързано с благосъстоянието на другите.“

15.Сдружение за споделено учене ЕЛА – Сдружението работи повече от 20 години с деца и младежи, на които помага да намерят своя път в живота и/или да преодолеят труден етап, през който преминават. Също така работим с училища, родители и учители, които осъзнато подкрепят децата в изграждането на социалните и емоционалните им умения.
През годините наложихме приобщаващата среда като ценност и споделена отговорност в българското училище.

16.Сдружение „Княжевецъ“ – „Организираме добрвоволчески инициативи, свързани с любимия ни квартал Княжево с цел облагородяването му, но и най-вече за запазване на неговата история. Нашата най-голяма кауза си остава запазването на Княжевската минерална баня.“

17.Гражданска инициатива „За Благоевград“ се бори за прозрачно, демократично и разумно управление на публичните ресурси в града и общината, защото Благоевград заслужава прозрачно управление.

18.NaChe е академия за мода, основана в най-старата къща в Благоевград – Мощанската къща. NaChe е начин на мислене в прогрес, за развитие, за добро и напред. Работим за създаването на модна индустрия в България, която да подкрепи текстилния отрасъл.

19.„Подай уше“ разказва историите на местата, които посещаваме, а за местните в Благоевград служи да ни припомни богатството на историите на нашата земя. От нас зависи как разказваме тези истории, така че да вдъхновяват.

20.„Благоевград диша“ – гражданска инициатива, която работи за това хората в Благоевград и общината да дишат чист въздух.

21.Girls under quarantine – българска женска общност, която работи за осигуряване и представяне на менторски и лидерски програми, подпомагащи развитието на момичета и жени.

22.Неформална група Работилница за каузи, гр. Благоевград

23.Неформална група „Майки, обединени за по-добра и зелена градска среда“, гр. Благоевград.

24.Националното сдружение на малкия и среден бизнес – „Работим за по-добра икономическа среда за развитието на малките и средните предприятия /МСП/ и за повишаване на тяхната конкурентоспособност.“

На 2 април изборът е ясен. Стабилна бедност отново или нормален европейски живот. Няма спасител, зависи от теб. Гласувай в неделя с номер 12. Има как!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *