Теди Николов

Преференция 107 Rоден в Петрич, на 24 години. Завършил e политология в СУ Св. Климент Охридски и една от новите магистърски програми на УНСС – Противодействие на корупцията. Има квалификация от Оксфордския университет в областта на политическите науки. В момента е докторант по социология. Работи в София в сферата на миграционното право, като основната му…

Прочети още

Радослав Динев

Роден на 18.03.1969 г., в град Сандански; Основно и средно образование – в град Сандански; Висше образование: магистър по право – ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград; Семеен с две деца над 18 години; Месторабота: началник на отдел в Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ – Благоевград; Трудов стаж: „Интерхотел Сандански България“ АД – 7 години като началник на…

Прочети още

Красимир Станков

Кандидати за общински съветници: 101. Борислав Кирилов Дамянов 102. Николай Георгиев Иванов 103. Иванка Пенкова Илиева 104. Георги Христов Карамфилков 105. Юлиан Иванов Митрев 106. Божидар Андонов Николов 107. Иван Бориславов Станоев 108. Георги Николов Стоянов 109. Сталин Лазаров Цветков 110. Тано Минчев Телкеджийски 111. Борислав Йорданов Чиликов…

Прочети още