София Колева

Родена е януари 1987 г. Образование: Възпитаник е на Гимназия с преподаване на чужди езици. Бакалавърската си степен завършва в Икономически университет – Варна по специалност „Международни икономически отношения“. Магистърски степени придобива по специалност „Управление на проекти“ в Стопанска академия „Д. А. Ценов“, гр. Свищов; „Счетоводство и контрол“ в Икономически университет – Варна и в…

Прочети още

Красен Серафимов

Роден е октомври 1985 г. Образование: Възпитаник е на природоматематическа гимназия „Ак. Методий Попов“ във Варна. Бакалавърската си степен завършва в Колеж по туризъм към Икономически университет – Варна магистратърска степен придобива по специалност „Мениджмънт на туризма“ в Икономически университет – Варна. Има допълнителни квалификации в областта на икономиката, мениджмънта и строителството Владее английски, немски,…

Прочети още

Илия Коев

Роден е ноември 1979 г. Образование: Възпитаник е на СУ „Димчо Дебелянов“ във Варна. Бакалавърската си степен завършва Шуменски Университет „Епископ Константин Преславски“ по специалност „Педагогика на обучението по Физическо възпитание“. Магистратърска степен придобива по специалност „Психология“ във „Варненски Свободен Университет“, със следдипломна квалификация – „Психологично Консултиране и въведение в психотерапията“. Има допълнителни квалификации в…

Прочети още

Николай Желязков

Роден на 24 май 1974 г. Възпитаник на IV Езикова гимназия „Фредерик Жолио – Кюри“ във Варна. С висше юридическо образование. Работи като адвокат към Варненска адвокатска колегия от повече от 20 години. Притежава допълнителни квалификации по право на Европейския съюз, както и управленски умения от Българско училище по политика „Димитър Паница“. Владее английски, руски…

Прочети още

Цветнен Цветков

Роден е на 26.02.1957 г. в гр. Варна. Завършва с отличие гимназиалното си образование в V-та Политехническа гимназия – гр. Варна. Носител на златен медал по физика в Националния преглед по ТНТМ (Техническо и научно творчество на младежта). Следва в София и впоследствие завършва с отличие Висшето търговско училище – гр. Лайпциг, Германия. Преподавател, доктор…

Прочети още

Веселин Василев

Кандидати за общински съветници: 101. Георги Тодоров Георгиев 102. Иван Георгиев Желев 103. Йордан Славов Янчев 104. Катя Славова Георгиева 105. Младен Иванов Ненчев 106. Галина Тихомирова Демирева 107. Вилияна Красенова Илиева 108. Йордан Стефанов Йорданов 109. Валентина Йорданова Стоянова 110. Галина Веселинова Савова 111. Младен Михайлов Христов 112. Димитър Весков Великов 113. Пламен Радев…

Прочети още