Исмаил Касабов

Кандидати за общински съветници: 101. Исмаил Ахмедов Касабов 102. Невин Хюсеин Бурук 103. Сидика Алиева Ахмедова 104. Селяйдин Хюсеинов Кумалиев 105. Сюзан Назмиева Мехмед 106. Светла Василева Кившанова 107. Ахмед Ахмедов Пашов 108. Сали Зейнулов Чалъков 109. Илия Пламенов Илиев…

Прочети още

Петър Василев

Кандидати за общински съветници: 101. Петър Стоянов Василев 102. Недрет Джемал Асенов 103. Вадет Мехмед Нурула 104. Нурхан Ахмед Джелил 105. Хасан Сезгин Хасан 106. Валентина Недялкова Иванова 107. Александър Цанев Дочев 108. Борис Боянов Иванов 109. Абтула Шемсидин Абтула 110. Светлин Стайков Ивайлов…

Прочети още

Зейти Мехмед

Кандидати за общински съветници: 101. Зейти Фераим Мехмед 102. Мирослав Димитров Паскалев 103. Николай Георгиев Михайлов 104. Владислав Иванов Василев 105. Дамян Василев Милев 106. Жан Каменов Деспотов 107. Орхан Кабил Мехмед 108. Бейзат Ахмед Мехмед 109. Александър Руменов Гаджаков 110. Румен Маринов Станчев 111. Севие Бехчет Мюмюн 112. Генадий Пламенов Николов 113. Емил Любенов…

Прочети още

Нихат Расим

Нихат Расим е собственик и ръководител на семейна фирма в село Брестовене, община Завет, специализирана в производството на зеленчуци и семена. Сертифициран експерт в семепроизводството, радетел за запазването на българските сортове зеленчуци. В политиката влиза през 1992 г. като основател на СДС в общината. Познат сред хората от родния си край с прозвището Яши, на…

Прочети още