Елица Христова-Анастасова

Кандидати за общински съветници: 101. Елица Йорданова Христова-Анастасова 102. Метин Сабриев Ахмедов 103. Стилиян Бончев Илиев 104. Мустафа Зекериев Мустафов 105. Йордан Петров Марков 106. Бахтишен Бехчедова Бейтулова 107. Сехер Зекериева Мустафова 108. Димитричка Хараланова Иванова 109. Ридван Мустафов Мустафов 110. Хасан Лютфиев Сюлейманов…

Прочети още