Николай Христов

Преференция 106 Николай Христов е адвокат. Притежава собствена адвокатска кантора от 11 години. Учредител е на „Да, България!“ и е член на Националния съвет на движението. Николай вярва, че свеждането на държавната намеса в стопанския живот до минимум, води и до намаляване на корупцията. Затова в следващия парламент той ще работи за намаляване на бюрокрацията…

Прочети още

Нуридин Исмаил

Кандидати за общински съветници: 101. Мустафа Мехмед Ахмед 102. Исмаил Исмаил Кязим 103. Гюнайдън Бейтиев Юнузов 104. Ефраим Ибрахим Реджеб 105. Йордан Недев Йорданов 106. Юмер Лютфи Садула 107. Бейхан Бейзат Кязим 108. Айсел Хайридинова Хасанова 109. Левент Илхан Идриз 110. Светослава Димитрова Борисова 111. Ерджан Мехмедов Алиев 112. Ерол Кабил Ахмед 113. Салим Исмаилов…

Прочети още

Тодор Тодоров

Кандидати за общински съветници: 101. Тодор Йорданов Тодоров 102. Горанка Димитрова Атанасова 103. Цанко Борисов Христов 104. Ивелина Атанасова Ангелова 105. Иван Атанасов Иванов 106. Кирил Петров Кирилов 107. Ганчо Василев Николов 108. Стефан Атанасов Стефанов 109. Митко Александров Димитров 110. Добромир Николов Добрев 111. Божинка Петкова Русева 112. Йордан Атанасов Петров…

Прочети още

Пламен Андреев

Кандидати за общински съветници: 101. Пламен Димитров Андреев 102. Пламен Димитров Петров 103. Милена Христова Маринова 104. Снежана Веселинова Василева 105. Ивайло Върбанов Димов 106. Калоян Светозаров Колев 107. Йордан Минчев Йорданов 108. Петър Георгиев Петров 109. Неслихан Медихан Мехмедова 110. Ангел Петров Ангелов 111. Иван Стоянов Батов 112. Никола Георгиев Любенов 113. Виолета Петрова…

Прочети още