Танжу Фетта

Кандидати за общински съветници: 101. Танжу Нежати Фетта 102. Георги Йорданов Христов 103. Сюлейман Мюджаибов Сюлейманов 104. Гинка Петрова Денчева 105. Мухарем Бейтула Мухарем 106. Ася Димитрова Неделчева-Неделчева 107. Росен Христов Йорданов 108. Бенан Беязидов Махмудов 109. Ива Миткова Димитрова 110. Анастас Мирославов Анастасов 111. Пепа Николова Петракиева 112. Мишо Николов Колев 113. Бахтияр Мехмед…

Прочети още