Иван Кирилов Иванов

Велико Търново – преференция 116 Шумен – преференция 103 доц. Д-р Иван Кирилов Иванов е роден във Велико Търново. Завършва магистратура по Психология в СУ „Св. Климент Охридски“. Доктор по политически науки от Нов Български Университет. Практикува, като консултант в сферата на организационното развитие и политическия мениджмънт. Лектор в Българско училище по политика „Димитър Паница“….

Прочети още