Кристина Крислова

Кандидати за общински съветници: 101. Кристина Стоянова Крислова 102. Борис Атанасов Къцов 103. Костадин Георгиев Апостолов 104. Гергана Петрова Кошева 105. Генка Стефанова Дребчева 106. Валентина Лазарова Ликова 107. Константин Василев Димитров 108. Диана Георгиева Кавръкова 109. Радослав Петков Валенцов 110. Боряна Иванова Бекирска 111. Петко Николов Скачков 112. Златко Запрянов Благов…

Прочети още

Димитър Згуров

Кандидати за общински съветници: 101. Димитър Василев Згуров 102. Мария Костадинова Метларова 103. Христо Георгиев Христов 104. Михаил Петров Тончев 105. Георги Александров Герев 106. Златка Йорданова Вълева 107. Велка Ваклинова Жилкова 108. Димитър Иванов Въчков 109. Даниела Бойчева Кренчева…

Прочети още

Ради Минчев

Кандидати за общински съветници: 101. Ради Ботев Минчев 102. Георги Атанасов Тодорчев 103. Цветан Николов Тотов 104. Иван Добрев Витанов 105. Атанас Иванов Насков 106. Владимир Йорданов Кирачен 107. Венета Запрянова Стоилова 108. Надя Благова Ташева 109. Ангел Иванов Панайотов 110. Румен Димитров Пергелов…

Прочети още