Новини

Опазването на Черноморието – устойчиви решения

В защита на обществения интерес на 9 февруари 2024 г. Народното събрание с мнозинство над 160 гласа прие изменение на Закона за устройство на черноморското крайбрежие, внесен на 26 септември 2023 г.

С настоящата позиция на „Продължаваме Промяната – Демократична България“ отправяме призив за точна и ясна информация по отношение на приетото законово изменение при отразяването му, с цел да не се допускат неясни или спекулативни тълкувания.

Представяме на вниманието ви основните коректни изменения на закона, както следва:

За повече информация и/или въпроси се обръщайте към нашата колега Мирослава Петрова, народен представител от ПГ “ Продължаваме Промяната – Демократична България“, работила по законопроекта.

 • на 500 м. от границите на трите плажа за природосъобразен туризъм няма да може да се строи
 • оградите, независимо от вида им, върху дюни в ивицата от 500 м вече са невъзможни, а заварените трябва да се премахнат в срок от три месеца от приемането на законовото изменение
 • на цялото Черноморие дюните получиха защита от увреждане и много висока санкция в такъв случай. / досега бяха защитени само в Закона за защитените територии/
 • на цялото Черноморие са завишени драстично санкциите за неправомерно поставяне на преместваеми обекти на плажовете
 • на цялото Черноморие машините за почистване на плажовете, използвани и за задължителните дейности ще са възможни само с процедура на разрешение, а не безконтролно и често вандалски както досега
 • за цялото Черноморие МРРБ, МОСВ и Министерство на туризма ще изготвят наредба за преместваемите обекти на морските плажове – такава в момента няма. Също успех за бъдещия облик на първа линия на Черноморието.
 • това законодателство не засяга съществуващо строителство и такова изпълнило фундамент
 • това законодателство не засяга съществуващи преместваеми обекти и къмпинги

В преходни и заключителни разпоредби:

 • Общите устройствени планове се привеждат спрямо изискванията на този закон в срок от две години от приемането на законовото изменение
 • Заварените подробни устройствени планове в зоната от 500 м. се обезсилват и се възстановява предназначението на имотите преди урегулирането
 • Издадените разрешения за строеж се обезсилват
 • На собствениците и носителите на ограничени вещни права на поземлени имоти в ивицата от 500 метра се заплаща еднократно обезщетение от държавата в срок от три години от влизане в сила на законовото изменение
 • размерът на еднократните обезщетения в ивицата от 500 метра се определя от комисия, назначена от областния управител по местонахождение на имота
 • размерът на обезщетението е по разписани критерии: намаляването на пазарната стойност на поземления имот в следствие на приложеното законодателство и доказани разходи за урегулиране, промяна на предназначение и разрешаване на строителство

В 500 -те метра са разрешени:

 • елементи на градското обзавеждане и преместваеми санитарно – хигиенни елементи /пейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, преместваеми тоалетни, чешми и указателни табели/
 • дейности свързани с изследвания и опазване на околната среда
 • специализирани дейности по съществуващи археологически обекти, но не и проучване на неразкрити археологически обекти
 • техническа инфраструктура, публична държавна или публична общинска собственост, при спазване на режимите на опазване, ползване и управление, определени по реда на Закона за защитените територии и Закона за биологичното разнообразие

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *