Новини

Позиция на „Продължаваме Промяната – Демократична България“ за закона за биологичното разнообразие

България е изправена пред големи предизвикателства при опазване на природата. Това се вижда и от броя на наказателните процедури по три европейски директиви и два регламента и тяхното решаване е част от предизборната програма на “Продължава Промяната – Демократична България”.

В същото време сме изправени и пред предизвикателството да приемем с бързи темпове закон за Натура 2000, за да можем да отключим второто плащане по Плана за възстановяване и устойчивост, което е забавено с една година заради бездействието на служебния кабинет на президента Радев.

Тъй като желаем по-пълни и с по-широк обхват промени, които да отразят всички изменения, необходими за затваряне на наказателните процедури, нашата парламентарна група поема ангажимент за следното:

1.До три месеца “Продължаваме Промяната – Демократична България” да внесе законопроект за ново изменение на Закона за биологичното разнообразие, който да отрази всички необходими промени. Това ще бъде направено в рамките на широка работна група, която ще включва всички заинтересовани страни и ще бъде координирана от представител на ПП “Зелено движение”.
2.Бъдещата ни цел е за включване на текстове за приоритети, мерки и режими на защитените зони по примера и подхода за Корал, Карадере и Пашадере, одобрен от Министерски съвет. Също така нашият стремеж е да бъдат защитени в пълнота всички видове от Директивата за местообитания и видовете на Европейския съюз.
3.Ние имаме политическата воля процесите в Натура 2000 да се основават трайно на най-добрата научна информация. За да гарантираме ефективното изпълнение на инвестицията от Плана за възстановяване и устойчивост и определяне на приоритетите и целите на зоните от НАТУРА 2000, ще привлечем като партньор българските учени.

Съхранението на българската природа е сигурен път към създаване на богата българска държава.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *