Новини

ПП-ДБ започна изпълнение на ключовата за България законодателна програма

Коалицията внесе 4 законопроекта, които ще придвижат страната ни напред

Коалиция ПП-ДБ внесе в деловодството на Народното събрание 4 законопроекта, които са ключови за работата на 48-ия парламент и решаване на проблемите на българските граждани.

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от домашното насилие и Законопроект за изменение и допълнение на Търговския закон са част от инициативата на коалицията да създаде законодателна програма съвместно с първата политическа сила, която позволи не само на Народното събрание да започне работа чрез избора на председател на ротационен принцип, а и ще позволи на България да се придвижи напред, като чрез тях и останалите в програмата законопроекти реализира най-спешните реформи в дневния ред на българските граждани. Текстовете са разработени и предложени от коалицията ПП-ДБ и потвърдени по време на работните групи с ГЕРБ.

Законопроект за противодействие на корупцията, Законопроект за изменение и допълнение на Закона за агрохранителната верига са внесени от коалицията и също адресират едни от най-важните актуални проблеми в страната.

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от домашното насилие
Един от неуспехите на 48 Народно събрание е именно липсата на желание на партиите от тогава формиралото се мнозинство да приемат промените в Закона за защита от домашното насилие. Сега той отново е шанс да покаже способността на 49 Народното събрание да разглежда приоритетно задълбочаващите се проблеми с домашното насилие, чието разрешаване не трябва да чака нито ден повече. Чрез него ще се осигури бърза и ефективна защита на пострадалите от домашно насилие и ще се упражни превантивно и възпиращо действие върху извършителя на насилието. Ще се изпълнят и международните стандарти в тази област, които имат отношение към проблемите с насилието над жени и в частност домашното насилие.
Линк към текста на законопроекта: https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/164754

Законопроект за противодействие на корупцията
Дълги години в България наблюдаваме неправомерно разхищение на публични средства, което задълбочава бедността и намалява чуждестранните инвестиции. Ефективна борба с корупцията по високите етажи на властта обаче липсва и това води до трайно негативни икономически, социални и политически последици както във вътрешен, така и в международен план.
Проектът на Закона за противодействие на корупцията цели постигане на ефективна борба с корупцията и създаване на гаранции, че лицата, които заемат висши публични длъжности, изпълняват правомощията си честно и почтено при спазването на Конституцията и законите. Това ще е и отговор на обществените очаквания към държавните институции за осигуряване на сигурна и прозрачна институционална среда.
Линк към текста на законопроекта: https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/164758

Законопроект за изменение и допълнение на Търговския закон
Със законопроекта се очаква да се създаде по-голяма гъвкавост и достъпност при създаването и управлението на иновативните и ориентирани към бърз растеж малки компании, без да им се създават допълнителни административни пречки. Това ще ги направи привлекателни за привличане на инвестиции.
Позволявайки на участниците в дружеството с променлив капитал сами да определят и структурират управлението му според нуждите си и на база очакванията на инвеститорите, би ги улеснило и би намалило административната тежест при управлението му.
От своя страна, създаването на стимули за наети от дружеството с променлив капитал лица да подкрепят неговото развитие, е допълнителна предпоставка за развитието на този тип инструменти за инвестиции. Мотивът на наетите лица да приемат подобен тип допълнително стимулиране се състои в надеждата, че компанията ще има успешно развитие и получените на този етап от нейното развитие дялове ще имат значително по-висока последваща цена.
Предвидените със законопроекта облекчения при създаване на стартъп компании ще създаде нови възможности за икономически растеж вследствие на повече иновативни и ориентирани към растеж компании които разработват продукти и услуги за целия свят, дигитализация на производството и растеж на БВП.
Линк към текста на законопроекта: https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/164755

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за агрохранителната верига:
Предложените промени целят засилване на граничния контрол, осъществяван на територията на гранично-контролните пропусквателни пунктове.
Трябва да се подчертае, че става дума за забрана на частните лаборатории само на територията на ГКПП. ГКПП са публична държавна собственост и на тези места се намират обекти със значение на националната сигурност. Това предполага, че достъпът и осъществяването на дейности от лица извън официалните лица, работещи за държавата, е нежелателно.
Граничният контрол е елемент от националната сигурност. Осъществяването на този контрол чрез частни лица е порочна практика, която следва да бъде пресечена. От 2012 г. е създадена организация на най-големия ГКПП в България – „Капитан Андреево“ – при която фитосанитарния контрол изцяло се осъществява от една частна лаборатория, което поставя в опасност сигурността на страната, а и на целия Европейски съюз.
Поставя се реален риск контролът на храните, влизащи в Европейския съюз през ГКПП „Капитан Андреево“, да бъде подчинен от интересите на едно частно лице, за което няма реални гаранции за независимост.
Поради това е въпрос от първостепенна важност за националната сигурност на страната фитосанитарният контрол да се осъществява само от държавата.
Считаме, че за да се постигне изцяло тази цел за опазване на националната сигурност са необходими мерки от законодателен характер, които изрично да въведат тази забрана.
Продължаващото с години неглижиране на този въпрос отдалечава страната от членство в Шенгенското пространство. Наред с всички мерки, свързани с осигуряване върховенството на правото, е необходимо да се приемат и мерки за подобряване на граничния контрол.
Линк към текста на законопроекта: https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/164759

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *