Правителството на “Продължаваме промяната” и “Демократична България” ускори въвеждането на електронно управление и модернизация на администрацията. Създадохме Министерство на електронното управление, както и първото звено за споделени услуги в държавната администрация, повишихме ефективността на редица административни структури, ускорихме дигитализацията в сферата на образованието, конституирахме Съвета за развитие на гражданското общество. Време е да пречупим тенденцията от неуспешни реализации в административната реформа и да работим за постигане на приемственост и устойчивост в реален отворен диалог с гражданските организации.

Ще продължим да работим за:

 • Държавата да работи за гражданите, а не обратното. Гражданите да не са куриери на държавата;
 • Значително по-бързи и по-лесни услуги за всеки, на едно гише и с приоритет върху най-важните задачи. Поне 70% намаляване на административната тежест;
 • Всички услуги да се предоставят максимално удобно, по електронен път. Премахване на изискването за печати и документи на хартиен носител;
 • Опростяване на лицензионния, разрешителен и регистрационен режими за бизнеса и по-широко въвеждане на уведомителен режим;
 • Дигитализация на всички оставащи хартиени регистри чрез централизирана система под общо управление;
 • Осигуряване на сигурна и удобна електронна идентификация за всички граждани, включително чрез мобилни устройства;
 • По-удобни за потребителите интернет страници и електронни услуги на администрацията;
 • Гражданските организации и активните граждани като естествен и желан партньор на публичните институции на национално и местно ниво;
 • Прозрачност, проследимост и контрол в действията на държавата и администрацията. Единна входна точка за сигнали от гражданите;
 • Оптимизации в структурата, функциите и планирането на работата на администрациите;
 • Реално електронно управление, което да гарантира удобство за гражданите, сигурност на данните и оптимизация на процесите;
 • Стартиране на проект за пилотно дистанционно гласуване.