Въпреки трудностите и войната през 2022 г. българската икономика отбеляза ръст от 3,9% – по-висок отколкото през която и да е от последните 12 години, а българската индустрия отчете рекорден за целия ЕС растеж от 20%. Ние в обединението “Продължаваме Промяната – Демократична България” вярваме, че България има как да бъде справедлива държава с висок жизнен стандарт, иновативна конкурентна икономика, атрактивно място за развитие на бизнес, за привличане на инвестиции и за създаване на иновации. Убедени сме, че е крайно време българската икономика да бъде на европейско ниво, адекватно стимулирана, за да осъществи преход към производства и услуги с висока добавена стойност, да създадем условия за справедлив и свободен пазар, при равни и честни условия, в защита на бизнеса и потребителите, без натиск от държавата. Само така можем да постигнем висок растеж на българската икономика, а оттам и доходите на българите да станат като тези на другите европейци.
Ще работим за:

 • Растяща икономика за нормални европейски доходи;
 • Справяне с привнесената инфлация и овладяване на непазарния ръст на цените на основните хранителни стоки;
 • Инвестиране на 50 млрд. лв. поравно в Северна и в Южна България за преодоляване на регионалните неравенства и на изоставането от Европа;
 • Подкрепа на малкия и средния бизнес;
 • Подпомагане на модернизацията на българския бизнес и развитието на български иновации и технологии;
 • Стимулиране на взаимодействието между бизнеса и научните организации;
 • Намаляване недостига на работна сила чрез развитие на професионалното обучение, програми за квалификация, привличане на специалисти и други;
 • Подобряване на бизнес средата и създаване на данъчна предвидимост;
 • Нулева толерантност към корупцията и край на рекета върху бизнеса;
 • Извършване на истински и независим контрол върху забранени практики, картелни споразумения и злоупотреби;
 • Честна конкуренция и работещи механизми за контрол;
 • Насърчаване на инвестициите с фокус върху приоритетните отрасли, нуждите на регионите, разкриването на работни места и експортно ориентираните производства и услуги за по-висок растеж и доходи;
 • Решение за приемане на България в Шенген и еврозоната и улесняване на търговията и туризма в рамките на ЕС още през тази година;
 • Ефективно и опростено административно обслужване;
 • Развитие на съвременен и конкурентен туризъм;
 • Подобрена достъпност на България чрез инвестиции в транспортни коридори и въздушна свързаност.