Последното редовно правителство работи усилено за намаляване на регионалните неравенства в страната. Сключихме споразумение с Румъния за проектиране на пет моста над река Дунав, стартирахме проекта за тунел под Шипка и заложихме ключови реформи в железопътния транспорт през Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). За първи път предложихме начин за прозрачно и справедливо разпределяне на средствата за проекти в полза на всички общини. Вярваме, че промяната трябва да обхване цялата страна – големите градове, но и малките населени места, общинските центрове и селските райони. Само така ще можем да спрем обезлюдяването на цели региони. За целта е необходима не само свързаност и инфраструктура, но и предоставяне на по-добро образование, здравни и социални грижи и даване на повече “глас” на местно ниво. Целта е да повишим стандарта на живот, да намалим регионалните неравенства и да преодолеем изоставането от Европа.

Ще работим за:

  • Градовете и селата на България да бъдат място за пълноценен живот с достъп до чиста питейна вода, добро здравеопазване, качествено образование, удобен транспорт, развита инфраструктура и бърз интернет;
  • Инвестиране на 50 млрд. лв. Осигуряване на минимум 50% от финансирането по европейските програми до 2027 г. за трите северни региона на страната;
  • Регионална свързаност и развита инфраструктура чрез довършване на стратегическите пътни проекти без кражби с чували и чанти, развитие на железопътния транспорт, прозрачност и ефективност при всички обществени поръчки;
  • Ефективно местно самоуправление и разходване на държавния ресурс и еврофондовете за общински проекти по прозрачен и обективен начин, така че средствата да достигат до най-много хора;
  • Въвеждане на механизми за увеличаване на собствените приходи на общините и за повишаване на финансовата им независимост, за да се взимат решенията по-близо до гражданите;
  • Въвеждане на дигитализация и оптимизация на инвестиционното проектиране, градоустройственото планиране и строителството с цел повишаване на контрола, намаляване на административната тежест и ограничаване на корупционния риск;
  • Подобрен контрол за спазване на нормите за сеизмична устойчивост и безопасност, за градоустройство и жилищно строителство съгласно законите в страната и европейските правила;
  • Подкрепа на туризма като стратегически сектор за развитие на регионите;
  • Интегрирано развитие на транспортните мрежи – пътна, железопътна, авиационна, морска, речна;
  • Наваксване на забавянето при изпълнение на проекти, инвестиции и реформи, заложени в НПВУ.