Ние сме убедени, че здравето на българските граждани трябва да е първи приоритет на здравната система в България. Отново изведохме профилактиката и превенцията като водещ приоритет и затова повишихме с повече от 30% приходите на лични лекари и специалисти по НЗОК. Законодателно надградихме правилата за заплащане в здравната система, за да постигнем значително увеличение на заплатите на лекарите, медицинските сестри и останалите специалисти. Осигурихме повече безплатни изследвания за осигурените българи. Отново детското и майчино здравеопазване станаха приоритет, като държавата заплаща повече здравни услуги. Осигурихме по-добър достъп на деца с диабет до медицински изделия, без убождане. Има как държавата да осигури безопасна и здравословна околна среда, да подкрепя здравословния начин на живот, да информира за рисковите фактори и да работи за осигуряване на живот в добро физическо и психическо здраве за всички свои граждани чрез справедлива, достъпна и качествена грижа.

Затова ще работим за:

 • Гарантиране на достъп до качествена медицинска помощ, лекарствени продукти и медицински изделия във всяка точка на страната;
 • Намаляване на преките доплащания от пациентите за болнично лечение, лекарства и медицински изделия;
 • Осигуряване на спешна медицинска помощ по въздух до края на 2023 г. и въвеждане в действие на 6 медицински хеликоптера до края на 2026 г.;
 • Въвеждане на стандарти за времето за реакция, достигане до пациентите и транспорт до лечебно заведение при спешни случаи в цялата страна;
 • Изграждане на Национална детска болница в съответствие с международните стандарти и добри практики;
 • Намаляване на заболеваемостта чрез редовна и качествена профилактика за ранна диагностика и за лечение без престой в болница;
 • Дигитализация на здравеопазването и прилагане на дигитални технологии като ефективен метод за създаване на здравословни навици и проследяване на риска при социално значими заболявания;
 • Промяна в здравната карта на България, която да позволи модерна и достъпна здравна услуга за всички граждани;
 • Промяна в модела на финансиране на болничната помощ с фокус върху резултата от лечението при всеки пациент;
 • Реално остойностяване на еднодневните клинични пътеки и амбулаторните процедури с цел намаляване на болничния престой;
 • Устойчиво справедливо заплащане на труда и кариерно развитие на медицинските специалисти;
 • Допълнително държавно финансиране за лечение на тежко болни деца и деца с редки заболявания според най-добрата възможна грижа, включително и в чужбина;
 • Улесняване и ускоряване на процедурите по обезпечаване на лечението в чужбина;
 • Реформа на НЗОК: преразглеждане на структурата, процесите и контролните механизми, въвеждане на механизми за прозрачност и за обществен контрол;
 • Подобрение на системата за следдипломно обучение и на капацитета за научна дейност в клиниките.