Енергетиката е фундамент на целия икономически живот и ключов компонент на националната сигурност. В условията на световна енергийна криза и война в Европа, успяхме за първи път да осигурим независимост на газовите доставки от монопола на Газпром, да довършим дълго отлаганото изграждане на газовата връзка България-Гърция и да продължим процеса за диверсификация на ядреното гориво за АЕЦ Козлодуй. Не повишихме цената на електроенергията за домакинствата и осигурихме компенсации за бизнеса, въведохме програма за реално подпомагане с 25 ст. на литър на потребителите на бензин и дизел, договорихме дерогация до 2024 г. в полза на България за вноса на руски петрол с цел поддържане на ниски цени у нас и осигуряване на износ за нуждаещите се в Украйна.

Ние работим за трайни решения за преодоляване на енергийната криза, справяне с повишените цени и с енергийната бедност и за модернизацията на сектор енергетика по начин, който ще осигури сигурна и достъпна енергия на конкурентни цени за бизнеса, регионите и всяко българско домакинство.

Ще работим за:

 • Осигуряване на независимостта, сигурността и предвидимостта на българската енергетика;
 • Осигуряване на различни и алтернативни доставчици на вносните енергийни ресурси като природен газ и свежо ядрено гориво;
 • Осигуряване на финансова подкрепа за битовите потребители, с фокус върху най-нуждаещите се и енергийно бедни домакинства;
 • Подпомагане на бизнеса срещу високите цени на електроенергията до приключване на ефектите от войната в Украйна;
 • Осигуряване на прозрачност в управлението на енергийния сектор и на публичните дружества с цел намаляване на злоупотребите;
 • Приемане на дефиницията за „енергийна бедност” и навременна подкрепа за тези, които се нуждаят от нея;
 • Развитие на собствените енергийни ресурси на България; приоритетно възстановяване на ПАВЕЦ Чаира;
 • Използване на наличното за страната финансиране за засилване на енергийната независимост и развиването на ВЕИ мощности;
 • Осъществяване на мащабна национална програма за ефективно, енергийно обновяване и саниране на жилищни, обществени и бизнес сгради при строг контрол за избягване на злоупотреби;
 • Запазване в експлоатация на комплекса “Марица-Изток”, докато дейността му е икономически целесъобразна, при спазване на европейските екологични изисквания;
 • Изготвяне на стратегически документи за устойчиво енергийно развитие на България с хоризонт до 2050 г. с участие на всички заинтересовани страни.