По време на редовното правителство на „Продължаваме Промяната“ и „Демократична България“ за първи път от приемането ни в ЕС индексът за социално неравенство отбеляза намаление. За 12 месеца увеличихме пенсиите с над 50% – повече, отколкото за последните 12 години. Осъвременихме швейцарското правило за актуализиране на пенсиите, за да нарастват те по-справедливо. Приехме механизъм за адекватни минимални работни заплати, които да достигнат 50% от средната работна заплата. Разширихме възможностите, при които отпускът по майчинство може да се прехвърля на родителите на майката или бащата след 6-ия месец.

Но това са само част от необходимите стъпки за преодоляване на неравенствата и за подкрепа на най-уязвимите хора. Младите семейства, децата и хората с увреждания трябва да бъдат подкрепяни адекватно, трудът на хората трябва да се възнаграждава подобаващо, а българските пенсионери трябва да живеят достойно и спокойно.

Ще работим за активираща социална политика, подкрепяща развитието и реализацията на хората. Основен фокус поставяме върху инвестициите в образование и продължаващо обучение за по-добра реализация в бързо променящия се пазар на труда. В центъра стои човекът, който трябва да бъде подкрепен, за да реализира собствените си житейски планове и да се грижи пълноценно за себе си, семейството и близките си. Всеки трябва да получи подкрепа за адаптация към бързо променящата се среда и условия на труд чрез професионална, социална и културна интеграция.

Ще работим за:

  • Подкрепа на семейството и родителите, които трябва да са в центъра на социалната политика на държавата;
  • По-големи данъчни облекчения за млади семейства с деца;
  • Продължаване на справедливото увеличение на пенсиите за достойни и спокойни старини на българите, сравними с тези на пенсионерите в другите европейски страни;
  • Продължаване на политиката за намаляване на неравенствата в диалог с бизнеса и синдикатите и постигане на адекватни минимални работни заплати, вкл. минимална работна заплата, която достига 50% от средната брутна заплата в страната или 910 лв. за 2024 г.;
  • Промяна в системата на ТЕЛК, която да гарантира справедлива оценка на нуждите, индивидуална подкрепа за всяко лице с увреждания и намаляване на злоупотребите;
  • Намаляване на бюрокрацията и необходимостта от хартиени бележки при получаване на социални помощи;
  • Осигуряване на равен достъп до висококачествени социални услуги според потребностите на жителите на всяка област в България;
  • Подобряване на системите за защита от домашно насилие и изграждане на национална информационна система за случаите на домашно насилие;
  • Реформа в системата на осиновяването, която да осигури справедлива защита на всички участници в процеса.