Спортът е мощно и универсално средство за възпитание, за изграждане на дисциплина и характер и за осигуряване на здравословен живот. Затова правителството на „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“ осигури рекорден бюджет на Министерство на младежта и спорта за 2022 година с многократно увеличени средства за финансиране на спортната инфраструктура и за подпомагане на елитния спорт. Одобрихме над 20 проекта за спортна инфраструктура за масов спорт. Започнахме процедури за реконструкция и обновяване на комплекс „Червено знаме“ в град София и „Нов спортен център“ в град Плевен. Междувременно подадохме сигнали за редица нарушения при изразходването на публични ресурси от правителствата на ГЕРБ като нарушения при строителството на „Арена Бургас“, авансово преведени средства в края на 2020 г. за над 20 млн. лв. за строителство на физкултурни салони, без да е построен нито един салон и др.

Ще работим за:

 • Създаване на спортна инфраструктура за масов спорт със свободен достъп на ученици и граждани;
 • Създаване на фонд за изграждане на нови и ремонт на съществуващи спортни съоръжения и финансиране на детски школи към професионалните клубове за колективни спортове – съфинансиране от страна на държавата с лимит до 20 млн. лв. на спортен клуб или детска школа;
 • Реализиране на Програма за ученически и студентски първенства в колективни и индивидуални спортове;
 • Нова концепция за финансиране на спортните федерации и спортните клубове, включваща приоритизиране на спортовете и увеличен бюджет;
 • Изготвяне на Стратегия за олимпийска подготовка, включваща по два олимпийски цикъла за зимните и летните олимпийски игри;
 • Увеличаване на средствата за научни изследвания и научно осигуряване на подготовката и възстановяването на елитните спортисти;
 • Лицензиране на българска антидопингова лаборатория и позициониране на България като регионален лидер в спортните научни изследвания;
 • Реализиране на програма за увеличаване на приходите на Българския спортен тотализатор с цел осигуряване на по-голям бюджет за спорт;
 • Програма за изграждане на нови спортни инфраструктурни обекти;
 • Стимулиране на изграждането на спортни площадки в междублоковите пространства и изграждане на нови спортни комплекси;
 • Програма за реконструкция и обновяване на футболни стадиони;
 • Дигитализация и електронни платформи за кандидатстване и мониторинг по програми за финансиране в системата на спорта и младежките политики;
 • Децентрализация на политиките за младежта и по-ясна координация на хоризонтална младежка политика;
 • Реформа на националните програми за младежта, така че да се подсигури прозрачно и целево финансиране при ясен регламент и критерии, както и повече подкрепа за неформални групи;
 • Регулярно провеждане на Националния консултативен съвет за младежта, който да подпомага планирането, провеждането и оценката на младежките политики на международно, държавно и местно ниво;
 • Участие на младите хора в процесите по вземане на решение, включително и при разработване, прилагане и оценка на решения;
 • Приемане на Закон за доброволчеството. Признаване и валидиране на знанията и уменията, които човек придобива в ролята си на доброволец. Гарантиране на правата на доброволците – медицинско застраховане, здравни осигуровки, дългосрочната доброволческа дейност да се брои за трудов стаж;
 • Изграждане и поддържане на младежки центрове и младежки пространства (включително и виртуални) за предоставяне на защитена и развиваща среда за младите хора;
 • Обединяване на усилията на институциите за засилване на ролята и значимостта на младежките политики.