Ние от обединение “Продължаваме Промяната – Демократична България” вярваме, че ИМА КАК България да бъде просперираща държава, в която всички живеем справедливо и сме сигурни за бъдещето си.

Икономическият и социален просперитет на държавата изисква изцяло нов модел на управление на публичните финанси – ефективно и некорупционно разходване на средствата от държавния бюджет, еврофондовете и Плана за възстановяване и устойчивост, както и скорошно присъединяване на България към еврозоната и ОИСР.

ИМА КАК да живеем по-добре! Защото можем да реализираме политики по повишаване на доходите, да инвестираме в качествено образование и здравеопазване, да изградим модерна инфраструктура и да стимулираме бизнеса, като запазим финансовата стабилност на държавата, без повишаване на данъците и с бюджетен дефицит в рамките на Маастрихтските критерии.

Затова ще работим за:

 • Справедливи, прозрачни и стабилни държавни финанси; запазване на дефицит до 3% и на настоящите данъчни ставки, включително плоския данък;
 • Подобряване на събираемостта на приходите в държавния бюджет чрез подход, който осигурява широко покритие и равнопоставеност на всички стопански субекти и не затруднява работата на бизнеса;
 • Подкрепа на микро и малките предприятия чрез увеличение на прага за задължителна регистрация по ЗДДС до допустимия в ЕС таван от 166 хиляди лв.;
 • Намаляване на административната тежест и опростяване на процедурите за данъчна отчетност на микро- и малките предприятия;
 • Надграждане на онлайн системата за обществено проследяване на състоянието на държавните финанси и изпълнението на държавния бюджет;
 • Успешно присъединяване към еврозоната и ОИСР в кратки срокове;
 • Повишаване капацитета на държавните институции за ефективна борба срещу изпирането на пари;
 • Ефективно използване на националните и европейски инвестиции;
 • Въвеждане на капиталово бюджетиране и приемане на многогодишна капиталова програма на база на анализ „разходи-ползи“;
 • Въвеждане на механизми за увеличаване нивото на собствените приходи на общините и за повишаване на финансовата независимост на населените места;
 • Създаване на целеви фонд за регионално развитие на общините с ясни критерии за оценка и подбор на проектите;
 • Повече контрол върху обществените поръчки и държавните разходи.