Правителството с участието на “Продължаваме промяната” и “Демократична България” постигна редица важни успехи в областта на външната политика: получи официална покана за присъединяване към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР); оказа политическа подкрепа на Украйна в ключовите първи месеци от войната и помогна на украинските бежанци на територията на страната; подпомогна напредъка към европейска интеграция на страните от Западните Балкани; засили диалога за регионално сътрудничество с Румъния, Гърция, Турция и Сърбия и превърна отношенията ни от съседски в партньорски; защити националния интерес чрез европейски механизъм за контрол и гаранции за правата на българските граждани в РСМ като част от преговорната рамка за присъединяването ѝ към ЕС; проведе активни политики за реализиране на общи проекти с РСМ в областта на икономиката, инфраструктурата и културата; разшири участието на България в Европейската космическа агенция.

Обединението „Продължаваме Промяната – Демократична България“ ще укрепва позицията на страната ни като неразделна част от семейството на свободните и демократични държави, на ЕС и НАТО. Ще защитаваме принципа, че външната политика на България е успешна и правилна само когато допринася за просперитета на всяко българско семейство.

Ние ще работим за:

  • Защита на националния интерес в отношенията с други държави и международни организации;
  • Ускорено присъединяване на България към Шенгенското споразумение, за да пътуваме без проверки по границите до края на 2023 г.;
  • Възможно най-бързо присъединяване към еврозоната чрез активни и последователни действия;
  • Осигуряване на благоприятни външни условия за икономическото развитие и за повишаването на стандарта на живот на българските граждани;
  • Утвърждаване на България като надежден търговски партньор и търсена инвестиционна дестинация;
  • Външна политика, която извежда България от периферията в центъра на европейската интеграция и процесите по вземане на решения;
  • Противодействие на намесата в обществените и политическите процеси в страната от неприятелски държави чрез повишаване на капацитета на службите за сигурност и засилване на парламентарния контрол върху тях;
  • Осигуряване на професионална и политически неутрална дипломатическа служба с достойно заплащане, която да защитава правата на българските граждани по света и да работи за авторитета на България в чужбина;
  • Задълбочаване на връзката между българските общности по света и родината.