Системите за сигурност имат нужда от промяна, която да ги направи много по-ефективни и полезни за защита на хората, инфраструктурата, територията и българските национални интереси.

Затова ние ще работим за:

 • Дейностите по разкриване и разследване на престъпленията, както и по опазване на обществения ред, да бъдат изведени като основни, а несвойствените дейности на МВР да се изведат в центрове за услуги;
 • Промени в режима на назначаване и освобождаване на председателите на НСО, ДАНС, СВР, ДАТО и на главния секретар на МВР;
 • Подобряване на подбора, обучението, развитието и управлението на кадрите на МВР, които да се грижат компетентно и почтено за сигурността на обществото;
 • Трайно намаляване на нивата на корупция, организирана и битова престъпност;
 • Активно взаимодействие с органите на европейската прокуратура с цел разкриване и превенция на корупционни практики;
 • Засилено присъствие на полицейски служители в населените места чрез оптимизиране на регионалната структура на МВР;
 • По-широко въвеждане на технологии за наблюдение и контрол на местата и в периодите от денонощието, в които не може да се осигури лично присъствие на полицейски служители;
 • Повишаване на пътната безопасност чрез засилен контрол върху движението по пътищата;
 • Борба с трафика на хора и наркотици чрез противодействие на трансграничната организирана престъпност;
 • Въвеждане на ново техническо оборудване за гранично наблюдение и гранични проверки, включително безпилотни летателни средства;
 • Ефективно противодействие на изпирането на пари по икономически сектори;
 • Подобряване на работата и разширяване на капацитета на звеното за управление и координиране на системата за киберсигурност;
 • Разкриване на престъпления по сигнали на граждани, включително чрез промяна на организацията на досъдебното наказателно производство;
 • Качествено подобряване на услугите, предоставяни от службите за сигурност, чрез дигитализация и намаляване на процедурите и опашките;
 • Подобряване на материалната база в МВР;
 • Ефективен парламентарен и граждански контрол върху институциите и звената от системата;
 • Приемане на нова Стратегия за национална сигурност на България.