Редовните правителства “Петков” и “Денков” работиха усилено за намаляване на регионалните неравенства в страната. За да се подобри средата на живот на хората, осигурихме безпрецедентно финансиране за над 1042 общински проекта на обща стойност 2,51 млрд. лв. – за ВиК, пътища и улици, паркове, алеи, площади, междублокови пространства, спортна инфраструктура, общински сгради и т.н. – без значение от политическата принадлежност на кмета.

За сравнение: за целия кабинет Борисов 3 (2017-2021) са подписани само 266 споразумения за общински проекти на обща стойност едва 153 млн. лв.

За първи път предложихме начин за прозрачно и справедливо разпределяне на средствата за проекти в полза на всички общини. Вярваме, че промяната трябва да обхване цялата страна – големите градове, но и малките населени места, общинските центрове и селските райони. Само така ще можем да спрем обезлюдяването на цели региони.

Ще работим за:

  • Градовете и селата на България да бъдат място за пълноценен живот с достъп до чиста питейна вода, добро здравеопазване, качествено образование, удобен транспорт, развита инфраструктура и бърз интернет;
  • Равномерно инвестиране в Северна и Южна България. Осигуряване на минимум 50% от финансирането по европейските програми до 2027 г. за трите северни региона на страната.
  • Регионална свързаност и развита инфраструктура чрез довършване на стратегическите пътни проекти – без кражби с чували и чанти, развитие на железопътния транспорт, прозрачност и ефективност при всички обществени поръчки;
  • Ефективно местно самоуправление и разходване на държавния ресурс и еврофондовете за общински проекти по прозрачен и обективен начин, така че средствата да достигат до най-много хора;
  • Въвеждане на механизми за увеличаване на собствените приходи на общините и за повишаване на финансовата им независимост, за да се вземат решенията по-близо до гражданите;
  • Дигитализация и оптимизация на инвестиционното проектиране, градоустройственото планиране и строителството с цел повишаване на контрола, намаляване на административната тежест и ограничаване на корупционния риск;
  • Подобрен контрол за спазване на нормите за сеизмична устойчивост и безопасност за градоустройство и жилищно строителство съгласно законите в страната и европейските правила;
  • Подкрепа на туризма като стратегически сектор за развитие на регионите;
  • Интегрирано развитие на транспортните мрежи – пътна, железопътна, авиационна, морска, речна;
  • Наваксване на забавянето при изпълнение на проекти, инвестиции и реформи, заложени в НПВУ.