Българските граждани, където и да се намират, са най- ценният ресурс на страната. В съвременния мобилен и свързан свят българската държава трябва да мисли дългосрочно и да се грижи за своите граждани зад граница, а също и за българските исторически общности. Уменията и знанията на българските граждани по света могат да допринасят за развитието на страната, а те самите да се чувстват пълноценна част от глобалната българска общност.
По време на управлението разкрихме структура на русенския университет „Ангел Кънчев“ в град Тараклия, след като подписахме споразумение с правителството на Молдова. За първи път имаме поделение на българско висше училище сред историческата ни общност навън.

Ще работим за:

 • Запазването и разпространението на българския език и култура сред българските общности в чужбина;
 • Допълнително развитие на мрежата от неделни училища зад граница и значително увеличаване на обхванатите деца и младежи в тях;
 • Осигуряване на адекватни финансови условия за дългосрочно командироване на преподаватели в училища и в университети зад граница;
 • Налагане на българския език като матуритетен в чужди образователни системи за повишаване на привлекателността му за българските деца и младежи;
 • Подкрепа на дейността на културните институти зад граница с необходимото финансиране;
 • Улеснена реинтеграция в България на завършилите в чужбина български студенти чрез облекчени процедури, вкл. и при легализиране на дипломите им;
 • Привличане на българи с научна кариера в чужбина към изследователски програми на висши училища и центрове за иновации в България;
 • Осигуряването на представителност на интересите на българите зад граница в обществено-политическия живот на страната;
 • Гарантирането на достъп до качествени административни услуги за български граждани в чужбина;
 • Подобряване на изнесени и дигитални консулски услуги, и заявяване на лични документи, нотариални и други услуги чрез електронна идентификация;
 • Удължаване на валидността на международните паспорти от 5 на 10 години;
 • Защита на правата и интересите на сънародниците ни зад граница;
 • Подкрепа за историческите български общности в Украйна, Молдова, Сърбия, Северна Македония, Румъния и Албания;
 • Предоставяне на по-широки възможности за продължаване на образованието в България на представителите на българските исторически общности;
 • Създаване на условия за реинтеграция на завръщащите се.