Според българите здравеопазването трябва да е основен приоритет на всяко управление. Ние споделяме това и вече две години вървим по пътя на Промяната на здравеопазването ни. Факт е, че българите имат най – ниската продължителност на живота в Европейския съюз при най – много болници на глава от населението.
Изведохме профилактиката и превенцията като водещ приоритет и затова повишихме за две години с повече от 60% приходите на лични лекари, специалисти и дентални лекари по НЗОК. Осигурихме средства и задължихме болниците да увеличават възнагражденията на лекарите и медицинските сестри, за да не търсят реализация в чужбина.
Осигурихме повече безплатни изследвания за осигурените българи. Намалихме доплащането на 400 лекарства за сърдечно-съдови заболявания, а 56 от тях вече са напълно безплатни и така помогнахме на над 600 000 души в цяла България. Осигурихме безплатни медицински изделия за всички хора с диабет, което ще доведе до увеличаване с 10 години на средната им продължителност на живот.
Детското и майчино здравеопазване остават приоритет, като държавата заплаща повече здравни услуги и облекчи достъпа до скъпоструваща диагностика като скенер и ЯМР. Въведохме нови изисквания в грижата за децата в детските градини, вкл. поставяне на инсулин.
Осигурихме за пръв път в България спешна медицинска помощ по въздуха.
Първият хеликоптер вече е тук, очакваме още 7 до 2026 г.
Спешната помощ в страната ще има вече 42 високопроходими и 4×4 линейки, а 39 лечебни заведения ще получат най-модерно оборудване с парите, които осигурихме по ПВУ.

Ще работим за:

1. Намаляване на доплащанията и по-добър достъп до медицинска и дентална помощ и фармацевтични грижи:

 • Гарантиране на достъп до качествена медицинска помощ, лекарствени продукти и медицински изделия във всяка точка на страната;
 • Намаляване на преките доплащания от пациентите за болнично лечение, лекарства и медицински изделия и ефективен контрол;
 • Включване на пълния капацитет на съществуващата за първи път в страната спешна медицинска помощ по въздух до края на 2026 г.;
 • Допълнително държавно финансиране за лечение на тежко болни деца и деца с редки заболявания според най-добрата възможна грижа.

2. Осигуряване на медицински специалисти за България:

 • Минималните заплати на медицинските специалисти да станат най-малко 80% от средната работна заплата, а стартовата заплата за млад лекар да е равна на средната за страната;
 • Създаване на условия за обучение на повече специалисти по здравни грижи и лекари чрез финансиране и откриване на повече места за обучението и специализацията от държавата;
 • Кампании за повишаване на репутацията на професиите в здравеопазването и активно сътрудничество със съсловните организации на медицинските специалисти;
 • Подобрение на системата за следдипломно обучение и на капацитета за научна дейност в клиниките.

3.Качество на медицинската помощ и общественото здраве

 • Въвеждане на стандарти за времето за реакция, достигане до пациентите и транспорт до лечебно заведение при спешни случаи в цялата страна;
 • Изработване и прилагане на стандартни оперативни процедури за поведение по медицински специалности;
 • Реално въвеждане на прозрачни критерии за достъпност и качество и на медицинските дейности;
 • Намаляване на заболеваемостта чрез редовна и качествена профилактика за ранна диагностика и за лечение без престой в болница;
 • Дигитализация на здравеопазването и прилагане на дигитални технологии като ефективен метод за създаване на здравословни навици и проследяване на риска при социално значими заболявания;
 • Реформа на НЗОК: преразглеждане на структурата, процесите и контролните механизми, въвеждане на механизми за прозрачност и за обществен контрол.