По време на двете редовни правителства на „Продължаваме Промяната“ и „Демократична България“ за първи път от приемането ни в ЕС индексът за социално неравенство отбеляза намаление. За първи път от 2014 г. насам през 2023 има ръст на новородените в България и броят на заселилите се трайно в България през 2013 г. е с 42,000 по-голям от броя на напусналите. Приехме механизъм за адекватни минимални работни заплати, които да достигнат 50% от средната работна заплата. Наложихме политиката на демографията с увеличен данъчен кредит за работещи родители с дете, безплатни детски градини, безплатни учебници за целия курс на обучение от I до XII клас, безплатен градски транспорт за децата до 14-годишна възраст и по 80 милиона всяка година за строителство на нови детски градини, ясли и училища. Осигурихме 15 милиона лева за скрининг на заболявания, свързани с детското и репродуктивното здраве. За 12 месеца увеличихме пенсиите с над 50% – повече, отколкото за последните 12 години.

Ще продължим да работим за активираща социална политика, подкрепяща развитието и реализацията на хората.

Ще работим за:

  • Подкрепа на семейството и родителите, които трябва да са в центъра на социалната политика на държавата;
  • Двойно по- големи данъчни облекчения за млади семейства с деца – до 1200 лева за всяко дете.;
  • Значително повишаване на данъчните облекчения за кредити за първо жилище на млади семейства;
  • Продължаване на справедливото увеличение на пенсиите за достойни и спокойни старини на българите, сравними с тези на пенсионерите в другите европейски страни. Модифицирано швейцарско правило: пенсиите да се осъвременяват с по-голям темп от ръста на заплатите или инфлацията;
  • Продължаване на политиката за намаляване на неравенствата в диалог с бизнеса и синдикатите и постигане на адекватна минимална работна заплата, която достига 50% от средната брутна заплата в страната;
  • Промяна в системата на ТЕЛК, която да гарантира справедлива оценка на нуждите, индивидуална подкрепа за всяко лице с увреждания и намаляване на злоупотребите;
  • Намаляване на бюрокрацията и необходимостта от хартиени бележки при получаване на социални помощи;
  • Осигуряване на равен достъп до висококачествени социални услуги според потребностите на жителите на всяка област в България.