Ние от Коалиция “Продължаваме Промяната – Демократична България” вярваме, че България може да бъде просперираща държава, в която всички живеем справедливо и сме сигурни за бъдещето си. Икономическият и социален просперитет на държавата изисква изцяло нов подход при управление на публичните финанси – ефективно и некорупционно разходване на средствата от държавния и европейския бюджет, както и скорошно присъединяване на България към еврозоната.
Ще продължим да реализираме политики за повишаване на доходите, да инвестираме в качествено образование и здравеопазване, да градим модерна инфраструктура и да стимулираме бизнеса, като запазим финансовата стабилност на държавата, без повишаване на данъците и с бюджетен дефицит в рамките на Маастрихтските критерии.

Затова ще работим за:

 • Справедливи, прозрачни и стабилни държавни финанси; запазване на дефицит до 3% и на настоящите данъчни ставки, включително плоския данък;
 • Подобряване на събираемостта на приходите в държавния бюджет чрез подход, който осигурява широко покритие и равнопоставеност на всички стопански субекти и не затруднява работата на бизнеса;
 • Намаляване на административната тежест и опростяване на процедурите за данъчна отчетност на микро- и малките предприятия;
 • Надграждане на онлайн системата за обществено проследяване на състоянието на държавните финанси и изпълнението на държавния бюджет;
 • Успешно присъединяване към еврозоната в кратки срокове;
 • Повишаване капацитета на държавните институции за ефективна борба срещу изпирането на пари и изваждане на България от сивия списък на Moneyval за борба с прането на пари и финансирането на тероризъм;
 • Ефективно използване на националните и европейски инвестиции;
 • Въвеждане на капиталово бюджетиране и приемане на многогодишна капиталова програма на база на анализ „разходи-ползи“;
 • Въвеждане на механизми за увеличаване нивото на собствените приходи на общините и за повишаване на финансова независимост на населените места;
 • Гарантиране на ежегодно финансиране на целевия фонд за регионално развитие на общините с ясни критерии за оценка и подбор на проектите;
 • Повече контрол върху обществените поръчки и държавните разходи.