Задоволяването на продоволствените нужди на населението с произведени в България качествени, разнообразни и чисти храни е част от националната сигурност на страната. По време на редовното си управление подпомогнахме българските земеделски производители, за да могат да осигуряват качествена и евтина храна за гражданите. Отпуснахме над 3 милиарда лева за земеделците през 2023 г., включително с 50% повече спрямо 2022 г.по схемата за преразпределително подпомагане за Кампания 2023.
Стартирахме отлаган с години проект за рехабилитация на 24 канала на Напоителни системи на стойност 120 милиона лева.
Върнахме си контрола на Капитан Андреево с две държавни лаборатории за изследване на пестициди. Предложихме промени в законодателството в няколко направления, за да осигурим устойчиво земеделие и подкрепа за сектора.
Земеделието и производството на български храни следва да бъдат превърнати в динамичен и конкурентен сектор от българската икономик.

Ще работим за:

 • Продължаваме политиката за развитие на селското стопанство като национален приоритет – като мярка за справяне с привнесената инфлация и като част от националната сигурност;
 • Мерки за намаляване на разходите за транспорт и съхранение;
 • Модернизиране на производството във фермите и в хранителните предприятия;
 • Устойчиво производство на разнообразна и достатъчна първична продукция, като гаранция за производството на качествени и безопасни български храни;
 • Повече субсидии за малки и средни производители на мляко, месо, плодове и зеленчуци;
 • Подпомагане на българските земеделци да се кооперират и организиране на събирателни тържища и фермерски пазари;
 • Подобряване на контрола по границите и спиране на вноса на плодове и зеленчуци, които не отговарят на изискванията за безопасност на храните;
 • Осигуряване на равен достъп до конкурентен и честен пазар на всички производители на храни;
 • Инвестиции в поливни системи и увеличаване на поливните площи;
 • Развитие на аграрната наука и образование като основа за иновации и осигуряване на квалифицирани кадри в аграрния сектор;
 • Развитие на регионални програми и политики, свързани със земеделската дейност;
 • Изработване на дългосрочна стратегия за развитието на селските райони в следващите 30 г.
 • Укрепване на ролята на микро, малки и средните стопани и преработватели, вкл. чрез осигуряване на достъп до местни пазари;
 • Контрол при вноса за недопускане в страната на некачествени и опасни храни.